Więcej o: XXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów

XXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów

W środę 30 grudnia 2020 r. odbyła się XXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów. Była to ostania sesja w 2020 roku.  Uczestniczyło w niej  14 z 15 radnych. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk.

Podczas sesji podjęto ważne uchwały dotyczące roku 2021 tj. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gowarczów na lata 2021-2024 i uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2021 rok.  Jak wynika z podjętych uchwał Gmina Gowarczów jako jedyna w naszym regionie nie posiada żadnego zadłużenia, co pozwala spokojnie patrzeć w przyszłość i wyczekiwać kolejnych inwestycji na terenie gminy Gowarczów.

Wśród rozpatrywanych uchwał na uwagę zasługuje również uchwała dotycząca Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gowarczów na lata 2020-2021. Główne cele tego programu to: usuniecie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju i likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

W sprawach różnych Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha obszernie podsumował zrealizowane inwestycji w poszczególnych miejscowościach Gminy Gowarczów.

            Na koniec wszystkim zebranym oraz mieszkańcom Pan Wójt złożył najserdeczniejsze życzenia na 2021 rok.

Sięgamy po środki na nowe inwestycje w gminie

Korzystając z nadarzającej się możliwości pozyskania środków na realizację dwóch inwestycji, Gmina Gowarczów złożyła za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego dwa wnioski w ramach ogłoszonego II naboru z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wnioski dotyczą:

  • Budowy świetlicy w m. Miłaków

Wartość inwestycji 577 381,72 zł. Wnioskowane dofinansowanie na poziomie 100%. Realizacja inwestycji: maj 2021 – czerwiec 2022.

  • Instalacja OZE (panele fotowoltaiczne) na 6 budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gowarczów .

Wartość inwestycji 847 000,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie na poziomie 100%. Realizacja inwestycji: maj 2021 – czerwiec 2022.

Złożone wnioski są na etapie oceny .

Życzenia świąteczne

Nowy dach na świetlicy w Kamiennej Woli

Na dachu świetlicy wiejskiej w Kamiennej Woli nie ma już papy. Dzięki inwestycji zrealizowanej przez gminę Gowarczów z udziałem środków z funduszu sołeckiego sołectwa Kamienna Wola na budynku zamontowane zostało nowe pokrycie z blachy trapezowej wraz z orynnowaniem oraz podbitką. Łączny koszt tego zadania wyniósł ponad 38 tysięcy złotych.

Projekty antycovidowe

Firmy: MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k., CTS Sp. z o. o., KDKINFO Sp. z o. o., realizują projekty tzw. antycovidowe w ramach środków pozyskanych z PARP.
Celem projektu jest podniesienie do końca marca 2021 r. zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowych Rad, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii
W ramach Działania 2.21 POWER wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 poprzez realizację usług rozwojowych wspierających zdobycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji, kwalifikacji lub części kwalifikacji
Więcej informacji na stronie organizatora

HerOSI Biznesu

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. rozpoczyna realizację II edycji projektu „HerOSI Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne: http://ap.org.pl/projekty/herosi-biznesu/dokumenty-rekrutacyjne

BIULETYN INFORMACYJNY NR 11/2020

Przed Państwem jedenaste już wydanie biuletynu „Wiadomości Lokalne Gminy Gowarczów” z wydarzeniami mijającego półrocza zarówno w sferze inwestycji gminnych, jak i działań na polu kultury, oświaty i sportu. Zachęcamy do lektury. Biuletyn 11/2020.

Więcej o: Wyremontowano chodniki

Wyremontowano chodniki

W dniu dzisiejszym tj. 10 grudnia 2020 r. odbył się odbiór końcowy wyremontowanych chodników przy drogach powiatowych. W odbiorze uczestniczyli Pan Wójt Stanisław Pacocha, Sekretarz Gminy Marzena Dziewit, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Pacocha, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych oraz wykonawca robót DK-BRUK. Informujemy, że wykonano na ponad 200 m 2 remontu chodnika wraz z ustawieniem nowych krawężników   w ciągu drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy) gr. woj. świętokrzyskiego – Giełzów – Skrzyszów – Gowarczów w m. Gowarczów. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 102.829,72 zł. – wkład własny gminy wyniósł 50%

Więcej o: Zachwycająca wystawa prac młodzieży świetlicowej

Zachwycająca wystawa prac młodzieży świetlicowej

Pomimo ograniczeń, jakie przyniósł ten rok, i częściowej pracy zdalnej wystawa prac wykonanych przez młodzież z gowarczowskiej świetlicy środowiskowej jak co roku zachwyca.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wystawie online. W dniach od 07 grudnia do 11 grudnia na profilu facebookowym „Świetlica Środowiskowa w Gowarczowie” prezentowane będą bardziej szczegółowe ujęcia poszczególnych prac.

  Wśród  małych dzieł tworzonych pod okiem instruktor Pani Teresy Boby są zarówno ozdoby bożonarodzeniowe: stroiki, wieńce, bombki, szyte ozdoby choinkowe; przedmioty użytkowe np. haftowane saszetki, torebki zrobione na drutach, torby , maseczki, pojemniki, skrzyneczki, świeczniki oraz takie prace jak obrazy, ozdobne deski, łapacze snów.  Młodzież zapoznała się bądź pogłębiła wiedzę z wielu technik oraz rozwinęła swoje umiejętności (zdobienie decoupage, szycie na maszynie, robienie na drutach, haftowanie, malowanie).

Pracom z bliska z niekrytym podziwem przyjrzeli się: Wójt Gminy Stanisław Pacocha, Pani sekretarz Marzena Dziewit, dyrektor szkoły Paweł Skowron oraz dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Elwira Sibiga-Gärtner.

Serdecznie gratulujemy młodzieży zdolności, uporu i cierpliwości przy często bardzo wymagających pracach.

Wystawa jest też podsumowaniem tegorocznej działalności świetlicy. W tym mało sprzyjającym czasie udało się przeprowadzić zarówno zajęcia manualno-plastyczne, kulinarne, młodzież wzięła udział w konkursie na „Wakacyjną artystyczną fotografię portretową, inspirowana natura”, w warsztacie tańca indyjskiego podczas projektu „Spotkania z kulturą z czterech stron świata”, zorganizowała spotkanie plenerowe z ogniskiem oraz licznych zadaniach poprzez messenger. Młodzież przygotowała też fotografie z motywem patriotycznym z okazji 11 listopada..

Na profilu youtube CKiAL sukcesywnie pojawiać się będą krótkie tutoriale z wybranych zajęć warsztatowych, które w tym sezonie odbyły się online.

Więcej o: Paczki mikołajowe

Paczki mikołajowe

Z inicjatywy Wójta Gminy Gowarczów Stanisława Pacochy z okazji dnia świętego Mikołaja zostały przygotowane paczki mikołajowe dla osób najbardziej potrzebujących i rodzin wielodzietnych. W tym okresie zimowym obdarowani otrzymali kołdry puchowe, koce, czapki, rękawiczki, kurtki, a także żywność w postaci owoców, warzyw, wędlin i produktów do przygotowania świątecznych potraw. 30 paczek świątecznych zostało przekazanych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 7 grudnia 2020 r.