Więcej o: Odbiór końcowy dwóch odcinków dróg gminnych w Gowarczowie.

Odbiór końcowy dwóch odcinków dróg gminnych w Gowarczowie.

W tym tygodniu zostały odebrane dwa odcinki drogi gminnej w miejscowości Gowarczów.

Zadanie to zostało wykonane przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Świętokrzyskiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na które to gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 44 tys zł. Środki które to gmina otrzymała, mogły być wykorzystane tylko na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W odbiorze końcowym uczestniczył Pan Wójt Stanisław Pacocha, Wykonawca z Firmy „ALBUD” oraz Inspektor Nadzoru.

Nadmienić należy, iż w tym roku przebudowano 12 odcinków dróg w gminie Gowarczów.