Więcej o: NADZWYCZAJNA XXIII SESJA RADY GMINY GOWARCZÓW

NADZWYCZAJNA XXIII SESJA RADY GMINY GOWARCZÓW

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w dniu 26 listopada 2020 odbyła się XXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy, w której to udział wzięło 12 radnych oraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Jolanta Pacocha. Sesja ta głównie dotyczyła uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również wysokości stawek za odbiór odpadów komunalnych. Nadmienić należy, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczył fragmentu obrębu Skrzyszów, w którym to miejscu miały powstać fermy drobiu.

Nowością, która została wprowadzona przez Radę Gminy jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na którym nie zamieszkują mieszkańcy, a znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w związku z wytwarzaniem tam odpadów komunalnych. Szczegółowe wyjaśnienie i uzasadnienie wysokości ceny odpadów komunalnych znajduje się na stronie

Na zakończenie sesji Wójt Stanisław Pacocha wręczył kwiaty Pani Sołtys Katarzynie Sobczyńskiej (jednocześnie Radnej Gminy Gowarczów), która zdobyła w plebiscycie gazety „Echo Dnia” tytuł SOŁTYSA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.