Nowy dach na świetlicy w Kamiennej Woli

Na dachu świetlicy wiejskiej w Kamiennej Woli nie ma już papy. Dzięki inwestycji zrealizowanej przez gminę Gowarczów z udziałem środków z funduszu sołeckiego sołectwa Kamienna Wola na budynku zamontowane zostało nowe pokrycie z blachy trapezowej wraz z orynnowaniem oraz podbitką. Łączny koszt tego zadania wyniósł ponad 38 tysięcy złotych.

Projekty antycovidowe

Firmy: MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k., CTS Sp. z o. o., KDKINFO Sp. z o. o., realizują projekty tzw. antycovidowe w ramach środków pozyskanych z PARP.
Celem projektu jest podniesienie do końca marca 2021 r. zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowych Rad, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii
W ramach Działania 2.21 POWER wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 poprzez realizację usług rozwojowych wspierających zdobycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji, kwalifikacji lub części kwalifikacji
Więcej informacji na stronie organizatora

HerOSI Biznesu

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. rozpoczyna realizację II edycji projektu „HerOSI Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne: http://ap.org.pl/projekty/herosi-biznesu/dokumenty-rekrutacyjne