Więcej o: XXV sesja Rady Gminy Gowarczów

XXV sesja Rady Gminy Gowarczów

26 stycznia 2021 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gowarczów odbyła się XXV sesja Rady Gminy Gowarczów, którą otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk.

Podczas sesji rozpatrzono uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gowarczów dla fragmentu obrębu Skrzyszów (obszar na którym miały powstać fermy drobiu) jak również planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W trosce o racjonalne gospodarowanie budżetem pozytywnie rozpatrzono również uchwały dotyczące wystąpienia Gminy Gowarczów ze Staropolskiego Związku Gmin i Miast oraz uchwały o usłudze odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy jak również zmianie w wymiarze czasu pracy pracownika  GPSZOK-u.

Na zakończanie wójt gminy Gowarczów Stanisław Pacocha przekazał informację o rozpoczętych dzień wcześniej szczepieniach przeciwko COVID-19 w SP ZOZ w Gowarczowie, oraz ich sprawnej i planowej realizacji.