Więcej o: Bębnów z nowym miejscem dla dzieci i młodzieży

Bębnów z nowym miejscem dla dzieci i młodzieży

Dobra współpraca zaowocowała otwarciem klubu dla dzieci i młodzieży w Bębnowie. W pomieszczeniu użyczonym przez OSP Bębnów ze środków funduszu sołeckiego oraz wsparciu Pana Wójta i Radny Gminy Gowarczów przeprowadzono gruntowny remont budynku. Z dniem 12 czerwca br. miało miejsce oficjalne otwarcie nowo powstałej przestrzeni dla dzieci i młodzieży.

W otwarciu i symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczyli Pan Wójt Stanisław Pacocha wraz z małżonką, Radny Mariusz Kuleta, Pani sołtys Bębnowa Katarzyna Sobczyńska, członkowie Rady Sołeckiej, Prezes OSP Bębnów Zbigniew Ocetek, zastępca prezesa Marek Mruk oraz czynnie pomagająca w inicjatywach sołeckich młodzież oraz dzieci.

Miejsce to powstało z myślą o dzieciach i młodzieży. Młodzież z tej miejscowości ma bardzo ambitne plany co do klubu oraz czasu, który będzie można w nim twórczo i aktywnie spędzać. Z funduszu sołeckiego został zakupiony stół do piłkarzyków oraz kilka gier. Pan Wójt w prezencie przeznaczył kosz pełen gier i zabaw. Pani sołtys zapowiedziała iż sukcesywnie w miarę możliwości będzie doposażać to miejsce, aby można było przyjemnie i kreatywnie spędzić czas.

Dzięki dobrej współpracy z Urzędem Gminy i OSP Bębnów udało się stworzyć miejsce które będzie służyć mieszkańcom na lata .

Konkurs na inicjatywy lokalne Dom Kultury + „ZaPLANujMY”

W niedzielę 06 czerwca odbyło się spotkanie wprowadzające do konkursu na inicjatywy lokalne Dom Kultury + „ZaPLANujMY”. Podczas wydarzenia przedstawiono uczestnikom w jaki sposób można ubiegać się o środki na zrealizowanie pomysłu. W konkursie zostanie wyłonionych od 3 do 7 inicjatyw (zgłoszonych przez grupy nieformalne, stowarzyszenia, młodzież, dorosłych), które będą miały do dyspozycji od 3 do 7 tysięcy złotych na ich realizację – na cały etapie realizacji CKiAL oferuje wsparcie konsultacyjne, osobowe i rzeczowe. Wyłonione w konkursie działania będą realizowane w okresie od siepania do października b.r. na terenie gminy.
Spotkanie otworzyła dyrektorka Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej  w Gowarczowie Elwira Sibiga-Gärtner, kótra przedstawiła wyniki przeprowadzanej przez ostatnie tygodnie diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Gowarczów. Zasady programu Narodowego Centrum Kultury i samego konkursu omówił animator Adam Radosz. Bardzo ciekawą częścią spotkania był warsztat inspiracyjno-motywacyjny gościa specjalnego Klaudiusza Zawady (sołtys Zamarsk, Sołtys Roku 2017, społecznik, inicjator wielu wspaniałych inicjatyw na terenie swojej miejscowości). Uczestnicy spotkania mieli możliwość dopytać o szczegółu konkursu ale również wypróbować sił we współdziałaniu podczas małych zadań warsztatowych w trakcie spaceru trasą nordic walking (Gowarczów/Komaszyce). Na placu sołeckim czekała integracyjna cześć wydarzenia oraz niespodziana w postaci personalizowania podkładek pod kubek.

Czytaj więcej „Konkurs na inicjatywy lokalne Dom Kultury + „ZaPLANujMY””