Więcej o: „Polski Ład” w gminie Gowarczów

„Polski Ład” w gminie Gowarczów

Korzystając z nadarzającej się możliwości pozyskania środków na istotne dla mieszkańców gminy inwestycje gmina Gowarczów złożyła trzy wnioski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Gmina Gowarczów złożyła dwa wnioski w obszarze I priorytetu w którym wysokość dofinansowania kształtuje się na poziomie 95% tj.:

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją oczyszczalni w gminie Gowarczów – I wniosek bez ograniczenia kwotowego.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej. Sieć kanalizacyjna wykonana zostanie o średnicy Ø 200mm i długości 5 628,31. Ścieki bytowo gospodarcze z obrębu Bębnów przetransportowane zostaną system kanalizacji sanitarnej do istniejącej oczyszczalni ścieków w Rudzie Białaczowskiej. Z racji systematycznego kanalizowania zlewni oczyszczalni przewiduje się zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków. Celem inwestycji będzie zwiększenie przepustowości hydraulicznej i zwiększenie obciążenia RLM istniejącej oczyszczalni.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyżej 12 m-cy.

Wartość inwestycji: 11 500 500,00 zł

Udział własny: 575 025,00 zł

Dofinansowanie: 10 925 475,00

  1. Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze gminy Gowarczów

1. Przebudowa drogi niepublicznej w miejscowości Brzeźnica.

2. Przebudowa drogi gminnej Korytków – Kurzacze.

3. Przebudowa drogi gminnej: Gowarczów – Eugeniów.

4. Przebudowa drogi Kamienna Wola – Kurzacze.

5. Przebudowa drogi Korytków – Bernów.

6. Przebudowa drogi Gowarczów – Komaszyce.

7. Remont drogi gminnej nr 324002T, ul. Wojska Polskiego w Gowarczowie.

Inwestycje zapewnią ciągłość komunikacyjną, zwiększą dostępność, obniżą koszty eksploatacyjne pojazdów oraz koszty transportu, podwyższą standard życia mieszkańców, zapewnią bezpieczeństwo kierowcom jak i pieszym.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyżej 12 m-cy.

Wartość inwestycji: 5.260.989,00 zł

Udział własny: 263 049,00 zł

Dofinansowanie: 4 997 940,00 zł.

W obszarze priorytetu III w którym wysokość dofinansowania kształtuje się na poziomie 85% gmina złożyła jeden wniosek tj.:

  1. Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla osób z orzeczeniami o niepełnosprawności wraz z zagospodarowaniem terenu w Kamiennej Woli.

Projekt przewiduje budowę nowego budynku z infrastrukturą towarzyszącą w którym będzie miał siedzibę specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy. W ośrodku znajdą swoje miejsce osoby z niepełnosprawnościami. Budynek zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowany jest również zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. W ramach planowanego zadania zostanie zakupione całe wyposażenie ośrodka. Oprócz samej budowy ośrodka nowe oblicze zyska również jego otoczenie. Planowane jest budowa ciągów komunikacyjnych, boiska do piłki siatkowej i koszykówki oraz całego ogrodzenia wraz z oświetleniem.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyżej 12 miesięcy.

Wartość inwestycji: 8 120 500,00 zł

Udział własny: 1 218 075,00 zł

Dofinansowanie: 6 902 425,00 zł

Projekt „PATENT NA BIZNES”.

Baner z logami projektu

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. rozpoczęła nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „PATENT NA BIZNES”.

 Przyjmowanie dokumentów od Kandydatów/Kandydatek ubiegających się o udział w projekcie będzie realizowane w okresie: 21.07.2021 r. – 03.08.2021 r.  z możliwością zmiany powyższego terminu zgodnie z zapisami ujętymi
 w Regulaminie rekrutacji, w §7, pkt. 4.

 Wszelkie dokumenty związane z procesem rekrutacji i udzielanego w ramach projektu wsparcia finansowanego są dostępne:

 – w wersji elektronicznej www.ap.org.pl/projekty/patent-na-biznes w zakładce Dokumenty rekrutacyjne;

 – w wersji papierowej wyłacznie pod adresem: Biuro projektu, Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Targowa 18, parter, pokoj nr 5.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 506 976 134 lub w Biurze Projektu w Kielcach, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5.

Plakat „PATENT NA BIZNES”
Ulotka „PATENT NA BIZNES”

Zarządzanie zasobami lokalnymi w oparciu o fundusz sołecki

logo CDR

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych i pracowników UG, członków KGW i OSP oraz aktywnych mieszkańców gmin na szkolenie e-learningowe pn. „Zarządzanie zasobami lokalnymi w oparciu o fundusz sołecki”.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 2 sierpnia do 20 września 2021 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania w procesach rozwoju lokalnego w oparciu o fundusz sołecki.

Informacja o szkoleniu
Harmonogram zajęć

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Krakowie
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków
Tel.: 12 4240500
Fax: 12 4240505
E-mail: krakow@cdr.gov.pl
http://www.cdr.gov.pl

BIULETYN NR 12 / 2021

Przed Państwem dwunaste już wydanie biuletynu: „Wiadomości Lokalnych Gminy Gowarczów”, w których znajduje się podsumowanie wydarzeń, inwestycji i inicjatyw podejmowanych na terenie naszej gminy w ostatnim półroczu.

BIULETYN NR 12/2021

Więcej o: Udany Festyn Rodzinny w Bębnowie

Udany Festyn Rodzinny w Bębnowie

W sobotę 17 lipca przy remizie w Bębnowie odbył się festyn Rodzinny dla mieszańców sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. Podczas wydarzenia na najmłodszych czekało mnóstwo darmowych atrakcji: zabawa na dmuchańcach, animatorzy, malowanie buziek czy animacje CKiAL. Sołeckie stoisko serwowało lokalne specjały. Oficjalnym powitaniem imprezę otworzył wójt Stanisław Pacocha oraz p. Katarzyna Sobczyńska (sołtys i radna) i radny Mariusz Kuleta. Wśród gości nie zabrakło też  pań: Jolanty Pacochy – wiceprzewodniczącej rady powiatu oraz Justyny Godlewskiej ze stowarzyszenia LGD „U Źródeł”.  Na scenie muzycznie prezentowali się:  młoda solistka Iga Grzelka oraz zespoły ludowe „Bębnowianki” i goście specjalni „Smarkowianki”. Festyn prowadziła dyrektorka CKiAL Elwira Sibiga-Gärtner. W późniejszych godzinach mieszkańcy bawili się przy muzyce elektronicznej. Organizacja udanego  wydarzenia to wynik dobrej współpracy i zaangażowana Rady sołeckiej, radnych, Pań z zespołu „Bębnowianka”, Gminy Gowarczów, OSP Bębnów oraz mieszkańców i lokalnych sponsorów

Więcej o: ”Mała plaża” w Bębnowie

”Mała plaża” w Bębnowie

Na wiosnę tego roku z funduszu sołeckiego został wyczyszczony mały zbiornik wodny. Nadmienić należy, że w Bębnowie mieszkają bardzo aktywni mieszkańcy. Dzięki Nim w czynie społecznym powstała tu „mała plaża” na której miejscowi z dziećmi  wypoczywają. Serdeczne podziękowania należą się pani radnej Katarzynie Sobczyńskiej oraz panu radnemu Mariuszowi Kulecie za działania które przynoszą zawsze duże efekty.

Więcej o: Powitanie lata w Giełzowie

Powitanie lata w Giełzowie

W niedzielę tj. 11 lipca odbył się festyn rodzinny w Giełzowie finansowany z funduszu sołeckiego. Wziął w nim udział pan Wójt Stanisław Pacocha wraz z małżonką Jolantą Pacocha, radna gminy Agnieszka Ferensztejn, sołtys wsi Ireneusz Ferensztej oraz licznie przybyli mieszkańcy. Zabawa festynowa rozpoczęła się o godzinie 15 i trwała aż do zmroku.

Mieszkańcy wraz ze swoimi pociechami mogli skorzystać z wielu atrakcji które na nich czekały. Zabawę dzieciom umilili animatorzy, najmłodsi mogli skorzystać min. z dmuchanej zjeżdżalni, placu zabaw oraz zamku. Odbyły się również zawody strażackie. Na mieszkańców czekała kiełbaska z grilla a na najmłodszych wata cukrowa, lody oraz popcorn.

Wszystkim sobą które zaangażowały się w przygotowanie festynu serdecznie dziękujemy.

Więcej o: Remontów dróg ciąg dalszy …

Remontów dróg ciąg dalszy …

W deszczowy dzisiejszy poniedziałek miały miejsce dwa odbiory końcowe inwestycji w których to udział wzięli: pan Wójt Stanisław Pacocha, pani Sekretarz Gminy Marzena Dziewit, pani Małgorzata Sławińska – właścicielka Przedsiębiorstwa DROGMAS, kierownik budowy oraz inspektor nadzoru. Koszt obydwu inwestycji to ponad 100.000,00 zł.

Tym razem zakończono remont ul. Mickiewicza w Gowarczowie oraz utwardzono plac między ośrodkiem zdrowia a placem zabaw przy ul. Żuka. Autobusy dowożące dzieci do szkoły podstawowej będą się zatrzymywać na nowej nawierzchni. Nadmienić należy, iż w Gminie Gowarczów nowych dróg jest coraz więcej.