Więcej o: Absolutorium dla Wójta Gminy Gowarczów

Absolutorium dla Wójta Gminy Gowarczów

W dniu 2 lipca 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie odbyła się XXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów.  Najważniejszym punktem obrad było udzielenie Wójtowi Gminy Gowarczów Stanisławowi Pacocha wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gowarczów za 2020 rok. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gowarczów były badane przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Kielcach, która pozytywnie zaopiniowała ich wykonanie.  Gmina Gowarczów za 2020 rok jako jedyna w naszym regionie nie posiada żadnego zadłużenia, co pozwala spokojnie patrzeć w przyszłość i wyczekiwać kolejnych inwestycji na terenie gminy Gowarczów.

Radni Rady Gminy Gowarczów jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Gowarczów Stanisławowi Pacocha wotum zaufani i absolutoriom za 2020 rok.

Podczas tej sesji została podjęta uchwałą w sprawie podwyższenia stawek ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz za szkolenia pożarnicze.

Poza obecnymi na sesji Radnymi Gminy obecni byli również Wicestarosta Konecki Wiesław Skowron, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Pacocha i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Gowarczów.

Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha złożył podziękowania dla  Przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Stańczyka, dla  wszystkich radnych,  dla pani Justynie Płuciennik skarbnika gminy, pana Jana Wieruszewskiego zastępcy wójta, pani Marzeny Dziewit sekretarza gminy oraz dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Gowarczów za bardzo dobrą współpracę na rzecz Gminy Gowarczów.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Spisałeś się przez  Internet w #SpisPowszechny?

Jeśli nie, zrób to do 7 lipca żeby wziąć udział w loterii promocyjnej #NSP2021 Ostatnie losowanie kart przedpłaconych o wartości 500 zł i 1000 zł odbędzie się już 9 lipca br.

Jak to zrobić?

To proste, po zakończeniu wypełniania formularza spisowego pobierz specjalny, 10 znakowy kod i najpóźniej 7 lipca br. zarejestruj go tutaj: https://loteria.spis.gov.pl/#formularz.

W każdym losowaniu aż 240 osób ma szansę na wygraną! Ty również możesz znaleźć się w tym gronie!

Coraz bliżej również do wielkiego finału – 14 lipca br. rozlosowanych zostanie 16 samochodów!

W losowaniu finałowym ponownie wezmą udział wszystkie zarejestrowane zgłoszenia.

Oglądaj transmisję online z losowań na YouTube i Facebook na profilach GUS i sprawdź, czy wygrałeś!

Regulamin i szczegóły dot. loterii  https://loteria.spis.gov.pl/.

#GUS #statystyki #SpisPowszechny #LoteriaNSP2021 #Loteria #LiczySięKażdy #LiczymySięDlaPolski #NSP2021