Więcej o: Wyczekiwany remont ul. Kościelnej w Gowarczowie zakończony

Wyczekiwany remont ul. Kościelnej w Gowarczowie zakończony

W dniu dzisiejszym miał miejsce odbiór końcowy remontu ul. Kościelna w Gowarczowie.

Wykonano nową nawierzchnię na odcinku ponad 200 mb, ułożono nowe krawężniki, wykonano pobocza z kruszywa, zjazdy na posesję, istniejący hydrant został zastąpiony nowym oraz ustawiono nowe znaki drogowe. W odbiorze udział wziął pan Wójt Stanisław Pacocha, pani Sekretarz Marzena Dziewit, kierownik budowy z Zakładu Budowlano – Drogowego „DUKT” oraz inspektor nadzoru.

Koszt inwestycji to blisko 100.000,00 zł. która to została sfinansowana w 100% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Nadmienić należy, iż ul. Kościelna to ulica przy której jest zwarta zabudowa prowadząca min do Parafii. Poprzez remont tej ulicy znacznie polepszyły się warunki dojazdu mieszkańców do swoich posesji. O kolejnych remontach oraz przebudowach będziemy informować Państwa na bieżąco.