Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy informuje o realizacji przez  Gminę Gowarczów „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gowarczów na lata 2020 – 2032”.

W ramach realizacji Programu w dniu29.07.2021 r. została zawarta umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Gowarczów, która dotyczy dofinansowania zadania p.n. „USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GOWARCZÓW W 2021 r.

Zgodnie z umową, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach udzieli Gminie dotacji w kwocie 75 000,00zł, stanowiącej 100% kosztów kwalifikowanych w/w zadania.

W ramach zadania unieszkodliwione zostanie ok. 170 ton  wyrobów zawierających azbest, których źródłem są pokrycia dachowe.