Spotkanie z sołtysami Gminy Gowarczów

W dniu 17 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Gminy w Gowarczowie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Gowarczów, sekretarz gminy Marzeny Dziewit z sołtysami Gminy Gowarczów. Przedmiotem spotkania było omówienie realizacji bieżącego funduszu sołeckiego oraz planów związanych z realizacją funduszu sołeckiego w przyszłym roku budżetowym.

Na spotkaniu tym zostały poruszone również potrzeby bieżące sołectw oraz udzielono informacji odnośnie odbywającego się Narodowego Spisu Powszechnego Ludności.