Więcej o: Trzy odcinki dróg powiatowych na terenie Gminy Gowarczów zakończone

Trzy odcinki dróg powiatowych na terenie Gminy Gowarczów zakończone

W dniu wczorajszym odbył się końcowy odbiór trzech odcinków dróg powiatowych pierwszy z nich to przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy) – gr. woj. świętokrzyskiego Gowarczów – Paruchy  w km  1+354 – 1+594 na dł. 240 mb, drugi to remont  drogi  powiatowej Nr 0433 Giełzów – Kurzacze  w km 7+985 – 8+185 na  długości 200 mb, trzeci zaś to remont  drogi  powiatowej Nr 0433 T Giełzów – Kurzacze  na długości 390 mb w m. Giełzów.

W odbiorze końcowym uczestniczył Pan Wójt Stanisław Pacocha, Pani Radna Agnieszka Ferensztejn, Pni Sekretarz Marzena Dziewit, Pan Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych oraz Kierownik budowy Firma „DUKT”. Przypomnieć należy, iż w tym roku na terenie Gminy Gowarczów zostało przebudowane
i wyremontowane 5 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości blisko 3 km.

Więcej o: Rękodzieło  i koncert w CKiAL w ramach projektu „Regionalnie Kulturalnie”.

Rękodzieło i koncert w CKiAL w ramach projektu „Regionalnie Kulturalnie”.

Jeszcze do czwartku 30 września zapraszamy do oglądania prac w ramach wystaw „Lokalne RękoDZIEŁO” oraz „RękoDZIEŁKO”- wystawę można oglądać w godz. 13:00 – 17:00

W czwartek 23 września w sali kameralnej CKiAL odbyło się otwarcie dwóch wystaw i rozstrzygnięcie II Konkursu „Lokalne RękoDZIEŁO”

Komisja konkursowa w składzie:  Edyta Cieślik-Moczek (przewodnicząca), Marzena Michałowska -Kowalik (członek) oraz Mariola Saternus (członek) spośród 17 prac rękodzielników z terenu powiatu koneckiego postanowiła przyznać następujące nagrody wprowadzając podział na kategorie:

I miejsce / kategoria ceramika – Aldony Mireckiej

I miejsce /  kategoria rzeźba – Mariana Pikuły

I miejsce / kategoria koronka-haft – Barbara Dajer

NAGRODA SPECJALNA – Waldemar Hajrych

Czytaj więcej „Rękodzieło i koncert w CKiAL w ramach projektu „Regionalnie Kulturalnie”.”

O G Ł O S Z E N I E

logo Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1421) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. 2021, poz. 306) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz. 1737),

informuję, że w dniach 7 – 12 października 2021r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim pakiecie stanowiącym przynętę. Brązowo-zielony pakiet waży ok. 50 gramów.

Pakiety zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotów.

Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących,
a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażania wścieklizną ludzi.

        Apeluję do mieszkańców województwa świętokrzyskiego o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką.

Link do oryginalnego ogłoszenia Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.

stopka Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej

Gmina Gowarczów i Nadleśnictwo Przysucha

W dniu dzisiejszym Pan Wójt Stanisław Pacocha wraz z Panią Sekretarz Marzeną Dziewit spotkali się w Nadleśnictwie Przysucha z Panem Czesławem Koryckim – Nadleśniczym Nadleśnictwa Przysucha, Panem Markiem Nowickim – Zastępcą Nadleśniczego Nadleśnictwa Przysucha oraz z Panem Sebastianem Mosiołkiem – Leśniczym Leśnictwa Kurzacze. Przedmiotem rozmowy była przebudowa drogi powiatowej  nr 0433T relacji Giełzów – Bernów – Kurzacze od drogi wojewódzkiej nr 728 przez wieś Kurzacze. Pan Wójt wraz z Panią Sekretarz w imieniu mieszkańców poinformował przedstawicieli Nadleśnictwa, iż droga jest w opłakanym stanie i konieczna jest jej przebudowa ze względu na wzmożony ruch aut wywożących drewno w lasów. Rozmowy zakończyły się „małym” sukcesem, gdyż złożona została deklaracja ze strony Nadleśnictwa, że odcinek drogi najprawdopodobniej zostanie przebudowany w przyszłym roku.

Więcej o: XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów

XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów

Z dniem 15 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie odbyła się nadzwyczajna XXXI sesja Rady Gminy, którą otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk na sesji obecnych było 13 z 15 radnych.

Podczas sesji najważniejszym punktem było udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Końskich w sprawie remontu i przebudowy wielu dróg na terenie gminy Gowarczów.

Wójt gminy Gowarczów Stanisław Pacocha poinformował zebranych o dobrze układającej się współpracy na linii powiat – gmina, a odzwierciedlenie tej współpracy zaowocowało udzieleniem wsparcia finansowego dla korzystnych dla naszej gminy inwestycji.

Ponadto wójt poinformował o rozbudowie oczyszczalni ścieków, a także opracowanym harmonogramie prac projektu budowy zbiornika wodnego w miejscowości Ruda Białaczowska.

Nadmienić należy, iż obecna na sesji Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Pacocha poinformowała o transporcie drogowym, który już niebawem ruszy w dwóch kursach na linii Giełzów – Borowiec – Gowarczów – Morzywół – Barycz – Kornica – Końskie.

Więcej o: Informacja z zebrań sprawozdawczo – wyborczych oraz Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gowarczowie – 2021 r.

Informacja z zebrań sprawozdawczo – wyborczych oraz Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gowarczowie – 2021 r.

W gminie Gowarczów zakończyła się kampania sprawozdawczo-wyborcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Poszczególne jednostki OSP podsumowały działalność za ostatnie 5 lat, przyjęły program na następną pięcioletnią kadencję oraz wybrały nowe władze. W większości jednostek  we władzach nastąpiła zmiana pokoleniowa, wielu druhów po kilkudziesięciu latach sprawowania funkcji prezesów, naczelników OSP przekazało stery kierowania jednostkami młodszym kolegom. Na prezesów i naczelników OSP wybrano:

Czytaj więcej „Informacja z zebrań sprawozdawczo – wyborczych oraz Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gowarczowie – 2021 r.”

Koło ARiMR w sercu wsi” – edycja 2021. Konkurs dla KGW z terenu województwa świętokrzyskiego

Świętokrzyski Oddział Regionalny ARIMR Kielce organizuje kolejną edycję Konkursu „Koło ARiMR w sercu wsi” dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego.

  • Celem Konkursu jest spopularyzowanie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności wiejskich; promocja wsparcia dla KGW z budżetu państwa i efektów udzielanej pomocy finansowej, zachęcenie do tworzenia nowych organizacji i rejestracji ich w Krajowym Rejestrze KGW.
  • Konkurs polega na nakręceniu krótkiego filmu (od 3 do 5 min.) obrazującego sposoby wykorzystania przez KGW otrzymanej z ARiMR pomocy finansowej.
  • Nagrody rzeczowe o wartości:
  • I miejsce – 2000 zł

    II miejsce – 1200 zł

    III miejsce – 800 zł

  • Termin nadsyłania prac do 15 listopada 2021 roku.

Link do regulaminu i załączników https://www.gov.pl/web/arimr/kolo-arimr-w-sercu-wsi—edycja-2021-dla-wojewodztwa-swietokrzyskiego?fbclid=IwAR2cQLBB1itRW6ANRYT3fmTE7Z59Sz_bUWOgGP5HmQw7s4U2TZlztLR4JmY

Anna Serwatko
Biuro Powiatowe ARiMR w Końskich
ul. Staszica 2
26-200 Końskie
Tel. 41 375 02 80
www.gov.pl/web/arimr

logo_ARiMR_STOPKA

Komunikacja wznowiona

Wójt gminy Gowarczów informuje mieszkańców, iż w dniu 20.09.2021 r. ruszył przewóz autobusowy o charakterze użyteczności publicznej na linii  komunikacyjnej:
Giełzów – Końskie; Końskie – Giełzów.
Trasa przebiega przez miejscowości:

Giełzów – Skrzyszów – Borowiec – Gowarczów – Morzywół – Bębnów – Barycz – Kornica – Dyszów – Końskie.

W załączeniu rozkład jazdy.

Rozkład jazdy: Giełzów-Końskie