Więcej o: „Do sukcesu nie ma windy. Trzeba iść po schodach”

„Do sukcesu nie ma windy. Trzeba iść po schodach”

W piątek 29 października gowarczowscy pierwszoklasiści uroczyście złożyli ślubowanie zostając oficjalnie włączonych do szklonej społeczności. Akademię prowadziła sympatyczna para uczniów ze starszych klas. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły uczniowie oraz wszyscy zebrani wspólnie odśpiewali hymn. Uczniowie klas I a oraz I b pod okiem wychowawczyń: Ilony Pacan oraz Małgorzaty Czarny zaprezentowali program artystyczny, na który składały się nie tylko wdzięczne rymowanki i piosenki ale też prezentacja taneczna.

            Tradycyjnie dyrektorzy szkoły Paweł Skowron oraz Iwona Kłosek dokonali pasowania na pierwszoklasistów poprzez dotknięcie wielkim ołówkiem ramienia każdego dziecka.

W swoich przemówieniach zarówno Pani Sekretarz Marzena Dziewit jak i Dyrektorzy serdecznie witali nowych uczniów szkoły życząc zarówno wspaniałych wyników w nauce jak i  wielu radosnych chwil spędzonych w murach szkoły.

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książkowe upominki i łakocie. Po zakończeniu części oficjalnej dumni chętnie pozowali do zdjęć.

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Badanie kontrolne po spisie ludności i mieszkań

Badanie odbędzie się od 12 do 24 listopada 2021 r.

Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych zebranych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

 • Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym.
 • Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021.
 • Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88.
 • Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99.
Więcej o: Kolejne trzy odcinki dróg powiatowych na terenie Gminy Gowarczów zakończone

Kolejne trzy odcinki dróg powiatowych na terenie Gminy Gowarczów zakończone

W dniu dzisiejszym odbył się końcowy odbiór trzech odcinków dróg powiatowych w którym to uczestniczył Wójt Gminy Gowarczów,  Radna Powiatowa, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg oraz przedstawiciel Firmy DUKT. Pierwszy z przebudowywanych odcinków to: przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy) – gr. woj. świętokrzyskiego Gowarczów – Paruchy  w km  12+145 — 13 +140 na dł. 995 drugi to przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy) – gr. woj. świętokrzyskiego Gowarczów – Paruchy  w km  9+450–10 +445 na dł. 995 oraz trzeci przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy) – gr. woj. świętokrzyskiego Gowarczów – Paruchy  w km  1+354 – 1+594 na dł. 240 mb. To już są ostatnie odcinki które zostały zakończone i odebrane. Nadmienić należy, iż wszystkie wnioski na przebudowy dróg które zostały w tamtym roku złożone do Starosty  przez Radną Jolantę Pacocha zostały w 100% zrealizowane.

Bioasekuracja

W związku z obowiązkiem wdrożenia w gospodarstwach utrzymujących świnie wymogów
bioasekuracji, określonych w przepisach załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego
pomoru świń, a w szczególności opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego, przedstawiamy wzory dokumentów, które w najbliższym czasie będą obowiązkowe dla rolników utrzymujących świnie w strefach z ograniczeniami z powodu ASF.

 1. Propozycja dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących
  świnie w liczbie do 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”.
 2. Propozycja dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”
 3. Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii

Ogłoszenie – konsultacje projektu uchwały

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gowarczów dotyczącej „ Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok”

Ogłoszenie z dnia  26 października 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gowarczów.

 1. Przedmiot konsultacji:
 2. Projekt uchwały w sprawie: ’Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok”.

 3. Forma konsultacji:
 4. Wyrażenie uwag i  opinii wraz z uzasadnieniem na piśmie skierowanym do osoby odpowiedzialnej za konsultacje w Urzędzie Gminy w Gowarczowie.

 5. Termin konsultacji: od dnia 2 listopada do dnia 16 listopada 2021 roku.
 6. Osoba odpowiedzialna za konsultacje w Urzędzie Gminy w Gowarczowie:
 7. Renata Gwardecka p.207
  Tel. 48 6724037 w.235

  Ogłoszenie – konsultacje projektu uchwały
  Zarządzenie nr 0050-72-2021 z 26 października 2021 r.

  Wójt Gminy

  /-/ Stanisław Pacocha

Ogłoszenie – zebranie sołeckie. Gowarczów.

GOWARCZÓW, 22.10.2021 r.

OGŁOSZENIE

DNIA 29.10.2021 r. (PIĄTEK) O GODZ. 18.00 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOWARCZOWIE. W PRZYPADKU BRAKU QWORUM W I TERMINIE
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W II TERMINIE PO UPŁYWIE 30 MINUT
BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ OBECNYCH.

TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE :
1.   WPROWADZENIE ZMIAN W FUNDUSZU SOŁECKIM NA 2021 r.

SOŁTYS SOŁECTWA GOWARCZÓW
EDYTA WIATROWSKA

Kurs e-learningowy „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2007-2015 do udziału w kursie e-learningowym pt: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

Wśród tych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia, rozlosowanych zostanie 100 hulajnóg.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy zrealizować kurs dostępny na stronie internetowej prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy, pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy i przesłać je do 31 października 2021 r. pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl z dopiskiem w tytule: „Kurs e-learningowy dla dzieci”.

Zasady przyznawania hulajnóg.

Więcej o: Kolejny remont z funduszu sołeckiego zrealizowany

Kolejny remont z funduszu sołeckiego zrealizowany

W ubiegłym tygodniu zostały odebrane prace związane z remontem dachu i wymianą pokrycia na budynku świetlicy Wiejskiej w Kurzaczach. Całkowity koszt remontu wyniósł  40.211,00  tyś zł. w tym: z funduszu soleckiego została wydatkowana kwota 15.211,00zł. a z budżetu gminy zaś 25.000,00 zł. Nad przebiegiem remontu czuwał Pan Wójt Stanisław Pacocha wraz z Panią Sołtys Wandą Pluta. Nadmienić należy, iż świetlica wiejska w Kurzaczach zmienia się na lepsze w oka mgnieniu.