Więcej o: Przebudowa drogi w Korytkowie zakończona

Przebudowa drogi w Korytkowie zakończona

30 września 2021 r. komisyjnie odebrano blisko 1 km przebudowanej drogi w Korytkowie. Przypomnieć należy, że Gmina złożyła wniosek do naboru ogłoszonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego na 2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie przyznano na poziomie 60%  wkład własny Gminy to 40%. Ogólny koszt inwestycji to 333.333,33 zł. W odbiorze uczestniczył Pan Wójt Stanisław Pacocha, Pan Radny Paweł Stańczyk, Pani Sekretarz Gminy Marzena Dziewit, Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy z firmy „DUKT”.

Więcej o: Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa

Z inicjatywy Wójta Gminy Gowarczów i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w dniach 28-30 września rozdysponowano kolejną transzę żywności pozyskaną z Kieleckiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. Wśród artykułów żywnościowych znalazły się: buraczki, cukier, makaron, kawa zbożowa, miód, szynka wieprzowa i drobiowa, pasztet drobiowy, kasza jęczmienna, płatki owsiane, oraz mleko.

Była to ostatnia transza z Podprogramu 2020. Blisko 6 lat realizowany jest Program POPŻ dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Gowarczów, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uprzejmości księdza proboszcza , który udostępniał budynek starej plebani służącej za magazyn. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to nie tylko dystrybucja żywności,  program to również działania towarzyszące które integrowały społeczność naszej Gminy -były to warsztaty kulinarne cieszące się dużym zainteresowaniem.

Obecnie Gmina Gowarczów czeka na wytyczne Instytucji Zarządzającej POPŻ dotyczące kolejnych Podprogramów na kolejne lata, o czym na bieżąco Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha będzie informował.