Sztab WOŚP w Gowarczowie

W gminie Gowarczów po raz pierwszy organizowany jest Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który mieści się w Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej. Jednostka utworzyła Sztab o numer 006573 z przypisanymi dziewięcioma wolontariuszami i dwiema puszkami sztabowymi. Kwestować będziemy na ulicach Gowarczowa jak również w miejscowościach Bębnów, Ruda Białaczowska i Sielec.

Tegoroczny Finał WOŚP w naszym województwie zbiegł się również z okresem feryjnym, jednak to nie jest przeszkodą, aby przyłączyć się do działań charytatywnych i wspólnie zorganizować ciekawe wydarzenie.

Uczestników akcji feryjnej odwiedził Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha wraz z Panią Sekretarz Gminy Marzeną Dziewit, oni również zachęcają mieszkańców gminy do brania aktywnego udziału w 30 Finale, który odbędzie się 30 stycznia 2022.

Podczas wydarzenia zebrane będą środki pieniężne „dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci”.

Gmina wspiera działania Policji

Nowoczesny sprzęt został przekazany przez Wójta Gminy Gowarczów Stanisława Pacochę na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Końskich insp. Rafała Zielińskiego.

Wyposażenie Policji z Komendy Powiatowej Policji w Końskich zostało wzbogacone o nowoczesny sprzęt między innymi kamerę termowizyjną ułatwiającą działania poszukiwawcze w trudnych warunkach. Dzięki jej zastosowaniu funkcjonariusz może dostrzec ciepło emitowane przez człowieka, a także pozwala na prowadzenie obserwacji w nocy.

Sprzęt w szczególności pomoże w pracy funkcjonariuszom z Wydziału Kryminalnego KPP w Końskich.