Symbole narodowe szanujemy

Wójt gminy Gowarczów zaprasza mieszkańców do uczczenia Narodowego Święta Konstytucji 3 maja, w ważnych chwilach dla nas Polaków symbole narodowe nabierają głębszego znaczenia bądźmy razem tego dnia pod kościołem Św. App. Piotra i Pawła przed Mszą Świętą o godzinie 10:00 i 12:00 uczniowie Szkoły Podstawowej rozdawać będą mieszkańcom naszej gminy chorągiewki w barwach narodowych.

2 maja przypada święto Flagi Polski z którego również powinniśmy być dumni, pielęgnować od najmłodszych pokoleń symbole narodowe, to święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i pogłębiać wiedzę o polskiej tożsamości.

Konstytucja 3 Maja

Szkolenia Sił Zbrojnych RP

W ramach ćwiczenia, od 1 maja do końca miesiąca, po drogach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Pojazdy biorące udział w ćwiczeniach najczęściej poruszać się będą w godzinach nocnych, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu.

Jednak niektóre przejazdy będą odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Zwracamy się również z apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

ćwiczenia wojskowećwiczenia wojskowe
Więcej o: XXXVII sesja Rady Gminy w Gowarczowie

XXXVII sesja Rady Gminy w Gowarczowie

Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk w dniu 28 kwietnia br. otworzył XXXVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy witający zgromadzonych Pana wójta Stanisława Pacochę, przybyłych radnych, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.

Rada Gminy udzieliła dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu budżetowego planowanego w uchwale budżetowej Gminy Gowarczów na 2022 rok.

Przeznaczono środki na opracowanie dokumentacji projektowo-finansowej na budowę odcinka sieci wodnościekowej w miejscowości Komaszyce.

Środki przeznaczono również na remonty pozimowe dróg, a także na czyszczenie rowów odwadniające drogi w Gminie Gowarczów w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Kolejna pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Gowarczów

Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniach 26-27 kwiecień 2022roku w godzinach od 8.00 do 15.00 w budynku starej Plebanii będzie wydawana żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 dla osób spełniających kryteria kwalifikujące do otrzymania tej formy pomocy.

Prosimy o odbiór żywności w wyznaczonym terminie.

Ciąg dalszy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bębnowie

Logo

W dniu 13 kwietnia br. Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha złożył do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biuro PROW wniosek o dofinansowanie na operacje pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Bębnów w Gminie Gowarczów”.  

W przypadku pozytywnej oceny inwestycja zostanie dofinansowana w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji  związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem inwestycji będzie wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Bębnów na terenie Gminy Gowarczów na odcinku ponad 2 km.         

Odszedł najstarszy Polak i Europejczyk mieszkający niegdyś w Rogówku – w wieku 112 lat

Pragnę poinformować Państwa o odejściu najstarszego Polaka Pana Stanisława Kowalskiego będącego niegdyś mieszkańcem naszej gminy, który to urodził się w 1910 roku i do roku 1952 mieszkał we wsi Rogówek skąd został wysiedlony. Na parę dni przed swoimi kolejnymi urodzinami zmarł w szpitalu 5 kwietnia br. był najstarszym mężczyzną w historii Polski i pierwszym który ukończył 110 i 111 lat. Pan Stanisław Kowalski w wieku 104 lat pobił też rekord Europy w biegu na 100 metrów w kategorii stulatków. W 2015 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za propagowanie i upowszechnianie sportu oraz zdrowego trybu życia.

Rodzinie zmarłego składam kondolencje w imieniu mieszkańców gminy łącząc się z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Stanisława, który pozostanie w naszej pamięci jako człowiek o wielkiej radości życia.

Odszedł Stanisław Kowalski - najstarszy Polak mieszkający niegdyś w Rogówku Foto: Maciej Kulczyński/PAP

Postępowanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze gminy Gowarczów – III wniosek do 5 mln” z dofinansowaniem z Polskiego Ładu

W ubiegłym tygodniu Gmina Gowarczów ogłosiła postępowanie na przebudowę i remont dróg gminnych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu.

Poniżej zestawienie odcinków zakwalifikowanych do dofinansowania:

  1. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w miejscowości Brzeźnica
  2. Przebudowa drogi gminnej nr 324004T Korytków – Kurzacze
  3. Przebudowa drogi gminnej nr 324003T Gowarczów – Komaszyce
  4. Przebudowa drogi gminnej nr 324006T Kamienna Wola  – Kurzacze
  5. Przebudowa drogi gminnej nr 324005T Korytków – Bernów
  6. Przebudowa drogi gminnej nr 324003T Gowarczów – Eugeniów
  7. Przebudowa – remont  drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Borowiec.