Ciąg dalszy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bębnowie

Logo

W dniu 13 kwietnia br. Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha złożył do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biuro PROW wniosek o dofinansowanie na operacje pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Bębnów w Gminie Gowarczów”.  

W przypadku pozytywnej oceny inwestycja zostanie dofinansowana w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji  związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem inwestycji będzie wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Bębnów na terenie Gminy Gowarczów na odcinku ponad 2 km.