Szkolenia Sił Zbrojnych RP

W ramach ćwiczenia, od 1 maja do końca miesiąca, po drogach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Pojazdy biorące udział w ćwiczeniach najczęściej poruszać się będą w godzinach nocnych, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu.

Jednak niektóre przejazdy będą odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Zwracamy się również z apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

ćwiczenia wojskowećwiczenia wojskowe
Więcej o: XXXVII sesja Rady Gminy w Gowarczowie

XXXVII sesja Rady Gminy w Gowarczowie

Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk w dniu 28 kwietnia br. otworzył XXXVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy witający zgromadzonych Pana wójta Stanisława Pacochę, przybyłych radnych, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.

Rada Gminy udzieliła dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu budżetowego planowanego w uchwale budżetowej Gminy Gowarczów na 2022 rok.

Przeznaczono środki na opracowanie dokumentacji projektowo-finansowej na budowę odcinka sieci wodnościekowej w miejscowości Komaszyce.

Środki przeznaczono również na remonty pozimowe dróg, a także na czyszczenie rowów odwadniające drogi w Gminie Gowarczów w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa.