Więcej o: XVII Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej  w Gowarczowie

XVII Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej w Gowarczowie

Od godziny 9  w Szkole Podstawowej w Gowarczowie odbywa się dniu dzisiejszym XVII Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej. Dzieci i młodzież z całego Powiatu wykonują utwory muzyczne oraz literackie. Wójt Gminy Gowarczów Pan Stanisław Pacocha  przywitał przybyłych gości na czele z Prezesem Akcji Katolickiej Panem Januszem Bieleckim oraz wszystkich uczestników konkursu. W późniejszych godzinach poinformujemy Państwa o wynikach konkursu.

Egzaminy Ósmoklasistów w Gminie Gowarczów

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się sesja egzaminacyjna uczniów klas ósmych gowarczowskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Przed rozpoczęciem części humanistycznej, która przeprowadzona zostaje jako pierwsza życzenia powodzenia i sukcesów składali uczniom Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha oraz dyrektor Paweł Skowron i nauczyciele. Życząc uczniom praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, aby uzyskali jak najlepsze wyniki, które pomogą im dostać się do szkół jakie wybrali. Do tych życzeń również dołączyła Pani Sekretarz Marzena Dziewit delegowana z gminy jako przedstawiciel, która pełniła funkcję obserwatora podczas egzaminu ósmoklasisty w tym roku szkolnym.

Egzaminy przebiegały spokojnie i bez zakłóceń, a sami uczniowie wychodzili z sali egzaminacyjnej w dobrym nastroju i z optymistycznym nastawieniem. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem:

24 maja 2022 roku — egzamin z języka polskiego
25 maja 2022 roku — egzamin z matematyki
26 maja 2022 roku — egzamin z języka obcego.

Trzymamy kciuki i liczymy na wspaniałe wyniki!

Egzamin ósmoklasisty

📜Życie człowieka składa się z sukcesów i porażek, każdy dzień wystawia Nas na próbę i tylko od Was samych zależy jaką drogę wybierzecie. 📣Dzisiejszego dnia dajcie z siebie wszystko ✒️połamania długopisów 🍀

egzamin ósmoklasisty

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Szczepienie kotów

Szanowni Państwo,

W dniu 6 maja 2022 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/705 z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. W załączniku nr I do ww. rozporządzenia cały obszar gminy Słupia Konecka zakwalifikowany został do obszaru objętego ograniczeniami I (strefa niebieska). Wcześniej, tj. od dnia 17.12.2021r. gmina Słupia znajdowała się w obszarze III ( strefa czerwona). (…)

Więcej informacji w piśmie Powiatowego Inspektora Weterynarii w Końskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich
Agata Hucał

„Utalentowani młodzi” w Gminie Gowarczów

Wójt gminy Gowarczów zaprasza dzieci i młodzież z terenu gminy Gowarczów do udziału w „V Gminnym Przeglądzie Form Artystycznych i Sportowych” który w tym roku nosi nazwę „Utalentowani młodzi” – bardzo mile widziane Polskie akcenty. Warto zainspirować się Naszymi rodakami i pokazać jakie talenty skrywacie. Prezentacje mogą obejmować różne formy działań artystycznych : śpiew, gra na instrumencie, praca plastyczna, ciekawa gra plenerowa, wyczyn sportowy, prezentacja taneczna, literacka i wszelkie inne formy. Swoje zainteresowania przedstawcie w formie zdjęcia lub filmiku i prześlijcie na adres mailowy: ckial@onet.pl lub w wiadomości na fb lub Instagram CKiAL ( nawet jeśli Wasza pasja nie wpisuje się w żadną z kategorii)

Podsumowanie „V Gminnego Przeglądu Form Artystycznych i Sportowych” odbędzie się 28 maja br. przy budynku Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie gdzie zorganizowany zostanie „Dzień Rodziny” ponadto będzie można obejrzeć wystawę plenerową z okazji „Dnia Mamy” którą przygotowali uczestnicy zajęć kreatywnych, a także posłuchać dedykacji muzycznych. Nie zabraknie również niespodzianek…

Więcej na stronie www.ckialgowarczow.naszdomkultury.pl

Młodzi utalentowani

Ćwiczenia wojskowe

I N F O R M A C J A    D L A    M I E S Z K A Ń C Ó W

    W dniach 23 – 25 maja 2022 r. w okolicach miejscowości Kurzacze odbędą się ćwiczenia taktyczne Jednostki Wojskowej nr 4713.

Wójt Gminy Gowarczów
/-/ Stanisław Pacocha

Gmina Gowarczów zakupiła ciągnik

Gmina Gowarczów zakupiła ciągnik i wóz asenizacyjny do obsługi mieszkańców w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Zakup ten był niezbędny z uwagi na zawieszenie działalności przez przedsiębiorcę, który dotychczas świadczył w tym zakresie usługi dla mieszkańców gminy.

Zgłoszenia dotyczące odbioru ścieków ze zbiorników bezodpływowych należy zgłaszać  telefonicznie – nr telefonu 48 672 40 37 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy – pokój nr 306.

Ponadto Gmina zakupiła kosiarkę bijakową  do wykaszania poboczy i rowów wzdłuż dróg gminnych oraz terenów zielonych. Dzięki tym zakupom Gmina będzie mogła na bieżąco realizować usługi dla mieszkańców oraz zadania w zakresie utrzymania dróg i terenów zielonych.

Więcej o: Uroczystość w Bębnowie na Św. Floriana

Uroczystość w Bębnowie na Św. Floriana

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/ 679 – z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyl

4 maja w dniu patrona strażaków Św. Floriana w Bębnowie miało miejsce ważne wydarzenie dla miejscowej społeczności związane z poświęceniem i przekazaniem nowo zakupionego wozu strażackiego dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Nowy nabytek to STAR 266, trzyosiowy z napędem na wszystkie koła w bardzo dobrym stanie technicznym. Zakup takiego samochodu, z uwagi na warunki terenowe i specyfikę bardzo często prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, przyczyni się w znaczący sposób do poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Gowarczów.

Czytaj więcej „Uroczystość w Bębnowie na Św. Floriana”