BIULETYN INFORMACYJNY NR 14/2022

BIULETYN INFORMACYJNY NR 14/2022
Przed Państwem czternaste już wydanie biuletynu: „Wiadomości Lokalnych Gminy Gowarczów” w których znajduje się podsumowanie wydarzeń, inwestycji i inicjatyw podejmowanych na terenie naszej gminy w ostatnim półroczu.
BIULETYN NR 14/2022

Więcej o: Inwestycje drogowe w gminie Gowarczów rozpoczęte

Inwestycje drogowe w gminie Gowarczów rozpoczęte

Aktualnie trwają przebudowy dwóch odcinków dróg z dofinansowaniem z Programu  Rządowego.

Pierwszy odcinek przebudowywanej drogi to droga gminna nr 324003T Gowarczów – Eugeniów (Miłaków) o długości 1 km 127,70 mb , zaś drugi do droga gminna niepubliczna w miejscowości Brzeźnica o długości 995 mb. Roboty drogowe rozpoczęto od wykonywania koryta na poszerzeniu jezdni oraz uzupełniono go kruszywem.

Informujemy, iż prace przebiegają zgodnie z przedłożonym harmonogramem robót.

O dalszych przebiegach prac oraz kolejnych odcinkach, a jest ich 7 będziemy informować państwa na bieżąco.

Więcej o: Podsumowanie sezonu artystycznego CKiAL

Podsumowanie sezonu artystycznego CKiAL

W piątek 24 czerwca br. o godz. 14:00 w sali kameralnej CKiAL w Gowarczowie odbyło się podsumowanie sezonu kulturalnego 2021/2022. Na scenie dla przybyłych gości efekty swojej całorocznej pracy artystycznej prowadzonej pod bacznym okiem swoich instruktorów zaprezentowali uczestnicy zajęć muzycznych prowadzonych w tej placówce. Na wstępie zastępca Wójta Pan Jan Wieruszewski wszystkich przywitał i podziękował życząc sukcesów w dalszym rozwoju kulturalnym. Występy artystyczne zaczęli podopieczni Piotra Zaborowskiego: Iga Grzelka i Kinga Banasik prezentując umiejętności wokalne po czym zaprezentowali się instrumentaliści.

Czytaj więcej „Podsumowanie sezonu artystycznego CKiAL”
Więcej o: Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego

410 uczniów gowarczowskiej podstawówki zakończyło dzisiaj rok szkolny z uśmiechami na twarzy odbierali świadectwa, aby w ten symboliczny sposób rozpocząć wakacje.

Dzisiejsze uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w której udział brała Dyrekcja Szkoły oraz uczniowie, kolejnym puntem harmonogramu były akademie szkolne.

Program artystyczny w szkole na ulicy Szkolnej organizowali wychowawcy klas siódmych, gdzie uczniowie ich klas żegnali kolegów z klas ósmych którzy to zakończyli edukację. Na wstępie akademii mogliśmy zobaczyć utalentowane tancerki : Zuzannę Sarbę, Natalię Kot i Antoninę Sobczyńską następnie Dyrektor Szkoły Paweł Skowron przywitał przedstawiciela władz gminy Zastępcę Wójta Pana Jana Wieruszewskiego. Wręczane zostały nagrody wyróżnienia dla zdolnych uczniów, a także nagrody za osiągnięcia sportowe. Na scenie wystąpiła Weronika Kaniowska która wprowadziła sentymentalny nastrój po którym odbyły się podziękowania dla nauczycieli.

67 uczniów i uczennic klas ósmych pożegnało się dzisiaj ze szkołą, aby zakończyć pewien etap swojego życia i dalej kroczyć ku dorosłości.

Ogłoszenie o przetargu (II przetarg)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO

Gmina Gowarczów ogłasza II przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Star 244 L, nr rej. TKN 26YC, rok produkcji 1978, przebieg 14 532 km .Cena wywoławcza – 9 000 zł. Oferty na zakup samochodu można składać do dnia 20.07.2022 r. do godz. 11.30 w Urzędzie Gminy w Gowarczowie, ul. Plac XX-lecia 1, 26-225. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 20 lipca 2022 r. do godz. 11.00.

Więcej informacji na stronie internetowej  Gminy Gowarczów; http://gowarczow.bip.gov.pl  i pod nr telefonu 48 672 40 37.

 Wójt Gminy Gowarczów
  /-/ Stanisław Pacocha

Ogłoszenie o przetargu.

Upływa termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła!

Będą kary do 5000 tys. zł za brak złożenia deklaracji, wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków została uruchomiona 1 lipca 2021 roku. Za jego powstanie odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

Do końca czerwca 2022 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć samodzielnie poprzez stronę:  www.zone.gunb.gov.pl 

Należy wówczas posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny czy też dowód elektroniczny.

Deklarację można również złożyć w wersji papierowej, osobiście w Urzędzie Gminy w Gowarczowie, pokój 306.

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami o karach administracyjnych.

Ten, kto mimo wynikającego z ustawy obowiązku nie zgłosi źródła ciepła swojej nieruchomości w odpowiednim terminie, może otrzymać karę grzywny wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

 Wszelkie informacje odnośnie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) można znaleźć na stronie  Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 Dodatkowych informacji udziela Urząd Gminy w Gowarczowie tel. 48 672 40 37 w. 244 w godzinach pracy Urzędu.