OGŁOSZENIE

„W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78 rocznicy  Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022r. na terenie województwa świętokrzyskiego  o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 min.”.  

Z up. Wójta
Jan Wieruszewski
Zastępca Wójta

Skan oryginalnego ogłoszenia w formacie jpg

Więcej o: Festyn rodzinny w Korytkowie

Festyn rodzinny w Korytkowie

Wiem już, jak w lipcowy weekend bawili się mieszkańcy sołectwa Korytków na „Festyn rodzinny” podczas, którego nie brakowało atrakcji dla dzieci i dorosłych.

Uczestnicy mogli skorzystać z przygotowanych przez sołectwo zabaw, były dmuchane zjeżdżalnie, zamek, wata cukrowa, popcorn, sztuczny śnieg, bańki mydlane, balonowe zwierzątka można było zrobić sobie tatuaż czy wpleść kolorowe warkoczyki we włosy. Przeciąganie liny, trasa z przeszkodami czy też zabawy z chustą animacyjną to jedne z zabaw gdzie jednakowo chętnie brały udział nie tylko dzieci, ale również dorośli wśród których był Pan Wójt Stanisław Pacocha i Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Jolanta Pacocha którzy z przyjemnością biorą udział w spotkaniach integracyjnych społeczności gminnej. Wśród bawiących się osób byli również Radni Gminy Gowarczów Paweł Stańczyk i Katarzyna Sobczyńska.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się przejażdżka wozem strażackim OSP Gowarczów, zabawy przebiegały przy muzyce do późnych godzin i przy ognisku gdzie można było upiec kiełbaski posiedzieć i porozmawiać, a także potańczyć na świeżym powietrzu.

Więcej o: Gmina Gowarczów z dofinansowaniem na zakup samochodu pożarniczego.

Gmina Gowarczów z dofinansowaniem na zakup samochodu pożarniczego.

12 lipca 2022 r. Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha podpisał umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytkowie. Na mocy tej umowy Województwo Świętokrzyskie udziela Gminie Gowarczów pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 15 000 zł jako dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytkowie.

Będzie to w tym roku po Bębnowie kolejny zakup samochodu pożarniczego dla OSP, co z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gowarczów. Również w tym roku OSP w Korytkowie została doposażona w nowy agregat prądotwórczy. Na uwagę zasługuje fakt, że oprócz wsparcia ze strony Gminy, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych skutecznie pozyskują środki na swoją działalność z innych źródeł

UWAGA!

Po 30 czerwca 2022 r. wciąż składamy, odbieramy i  wprowadzamy deklaracje do CEEB.

Będą kary do 5000 tys. zł za brak złożenia deklaracji, wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków została uruchomiona 1 lipca 2021 roku. Za jego powstanie odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

Należy wówczas posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny czy też dowód elektroniczny.

Deklarację można również złożyć w wersji papierowej, osobiście w Urzędzie Gminy w Gowarczowie, pokój 306.

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami o karach administracyjnych.

Ten, kto mimo wynikającego z ustawy obowiązku nie zgłosi źródła ciepła swojej nieruchomości  może otrzymać karę grzywny w wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

 Wszelkie informacje odnośnie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) można znaleźć na stronie  Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 Dodatkowych informacji udziela Urząd Gminy w Gowarczowie tel. 48 672 40 37 w. 244 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha

Więcej o: Weekendowe inicjatywy opanowały sołectwa w naszej gminie

Weekendowe inicjatywy opanowały sołectwa w naszej gminie

Najhuczniejszym sołectwem w tę sobotę była Ruda Białaczowska gdzie nie brakowało atrakcji, a śmiech i dobrą zabawę najmłodszych słychać było do późnych godzin. Darmowe zjeżdżalnie, dmuchany plac zabaw, wata i popcorn oblegane były przez dzieci. Stoisko Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej zaproponowało tym razem darmowe malowanie twarzy i lubiane przez dzieci balonowe zwierzęta. Starsi mieli możliwość posmakowania pysznych specjałów kuchni polskiej, a Panie okazję do prezentacji swoich zdolności kulinarnych nie zabrakło też muzycznego akcentu. „Festyn Rodziny” był okazją do spotkania i integracji społeczności na których to nie mogło zabraknąć Pana Wójta Stanisława Pacochy, Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pani Jolanty Pacochy, Radnego Gminy Gowarczów Pana Pawła Kamody, Pani Sołtys Grażyny Trawińskiej, a także prężnie działającej Rady Sołeckiej.

Mieszkańcy mają możliwość zintegrowania się w każdą sobotę miesiąca w kolejnych sołectwach, propozycji nie brakuje, a oferta skierowana jest do każdej grupy wiekowej.

Kolejnymi sołectwami które przygotowały „Festyny Rodzinne” to :

  • 16 lipca sołectwo Giełzów
  • 23 lipca sołectwo Korytków

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Więcej o: „Ludowe lato w Bębnowie”

„Ludowe lato w Bębnowie”

Inicjatywa integracyjna mieszkańców sołectwa Bębnów cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców, tak też było podczas weekendowego spotkania. Na festynie obecni byli przedstawiciele lokalnych władz Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Pacocha, Sekretarz Gminy Słupia Konecka Wojciech Owczarek, Radni Gminy Gowarczów Mariusz Kuleta, Katarzyna Sobczyńska, przedstawiciele Rady Sołeckiej a także liczne grono mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu wielu pracowitych i ambitnych osób takie przedsięwzięcia odnoszą sukces również za sprawą sponsorów, którym to dziękowała Pani Sołtys.

Na scenie nie mogło zabraknąć zespołu ludowego, który wywodzi się właśnie z tych stron i często reprezentuje gminę podczas różnego rodzaju festiwali i przeglądów, swoje umiejętności wokalne zaprezentowała Iga Grzelka, a także lubiany wokalista Rafał Sak. Podsumowana została akcja wakacyjna w miejscowości Bębnów wręczone zostały dyplomy wraz z upominkami, efektem trzydniowej wizyty Mobilnego Wakacyjnego Centrum Plenerowego był warsztat kreatywny z malowania na kamieniach projektu „Studnia marzeń”. Atrakcji nie zabrakło dla nikogo najmłodsi mieli możliwość poszaleć na darmowych, dmuchanych placach zabaw, starsi rozsmakowali się w pysznym tradycyjnym jedzeniu kuchni polskiej, którym to częstowały panie z zespołu ludowego, a dobrowolne wpłaty zostaną przekazane na paczki na Mikołajki. Na boisku przy placu sołeckim swoje umiejętności zaprezentowali młodzi strażacy, którzy w duchu rywalizacji włożyli wiele starań by pokazać konkurencje z zawodów strażackich. Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie przygotowało stoisko z animacjami na którym to dzieci uczyły się robić balonowe zwierzęta. Zakończeniem tego wspaniałego dnia była dyskoteka pod chmurką na której wszyscy bawili się do późnego wieczoru.

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY

Logo nagłówek

Apel do mieszkańców Gminy Gowarczów
w sprawie segregacji


Szanowni mieszkańcy Gminy Gowarczów, zwracam się z uprzejmą prośbą o dołożenie wszelkich możliwych starań do segregacji odpadów zgodnie z opisami na workach, które Państwo otrzymują.

Z informacji przesłanej przez PGK Końskie wynika, iż w workach czy też pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady wielokrotnie można znaleźć odpady, które winny znaleźć się w workach do segregacji odpadów.

Od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady już w domu, zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę (czyli nas wszystkich) i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów. Poziom ten został ustalony dla samorządów przez Ministra Środowiska – z każdym rokiem jest coraz wyższy i coraz trudniej będzie go nam wszystkim osiągnąć.

Mając na uwadze powyższe, brak prawidłowej segregacji spowoduje zwiększenie kosztów,
a co za tym idzie większe stawki od mieszkańców.

 

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Gowarczów
/-/ Stanisław Pacocha

 

Informacja dotycząca poziomu segregacji odpadów

Logo nagłówek

Więcej o: Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Gowarczów udzielone jednogłośnie

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Gowarczów udzielone jednogłośnie

W dniu 30 czerwca odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Gowarczów, podczas której Radni udzielili Wójtowi Gminy  wotum zaufania oraz absolutorium. Na 14 obecnych Radnych wszyscy głosowali jednogłośnie.
Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym.

Na koniec sesji Pan Wójt Stanisław Pacocha serdecznie podziękował wszystkim Radym, pracownikom Urzędu Gniny, jednostkom podległym oraz Sołtysom za bardzo dobrą współpracę. To naprawdę duża motywacja do dalszych działań.