Świetlica w Kamiennej Woli z nową elewacją

Dzięki licznym inwestycjom prowadzonym na terenie Gminy Gowarczów z roku na rok poprawia się jej wizerunek. Jednym z wielu dowodów na to jest odnowiona elewacja świetlicy wiejskiej w Kamiennej Woli. Budynek zyskał świeży, estetyczny wygląd. Środki na nową elewację pochodziły z funduszu sołeckiego przeznaczonego na 2022 rok.

Przypomnienie o przeprowadzaniu okresowej kontroli źródeł ogrzewania

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U.2022.1692 ze zm.), Wójt Gminy Gowarczów przypomina o konieczności  przeprowadzania przez osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, okresowych  kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art 13 ust 1 i 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych ciąży na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz.U.2021.2351 t.j.) przeglądu instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) dokonuje się co najmniej raz do roku.

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719, z późn. zm.). Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

„Nowa jakość kultury – przebudowa i wyposażenie Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie”

„Nowa jakość kultury – przebudowa i wyposażenie Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie”, w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Realizacja tego projektu sprawia, że Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie pięknieje i dostosowuje się do potrzeb jego użytkowników. Ostatni etap projektu – wyposażenie pracowni CKiAL w funkcjonalne meble sprawił, że pracownie nabrały nowego, świeżego wyglądu.

W najbliższym czasie przekonają się o tym uczestnicy i uczestniczki zajęć kreatywnych i muzycznych.

Więcej o: Pierwszy pojemnik w kształcie serca w naszej gminie.

Pierwszy pojemnik w kształcie serca w naszej gminie.

Metalowe serce na plastikowe nakrętki stanęło na ulicy Szkolnej przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II.

Nie bez powodu to wydarzenie odbyło się 16 września, na który przypada Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej bo celem tego przedsięwzięcia jest nie tylko pomoc potrzebującym ale również dbałość o środowisko naturalne jakim jest w tym przypadku recycling.

Akcja ta nie odbyłaby się gdyby nie pomoc i zaangażowanie Pana Wójta Stanisława Pacochy i Radnego Powiatu koneckiego Pana Wojciecha Owczarka oraz Pani Moniki Zajadła Trawińskiej.

Uroczystość przyjęcia pojemnika odbyła się w gronie uczniów, którzy pieczę nad sercem przekazali Dyrekcji Szkoły klucz składając w ręce Dyrektora Pana Pawła Skowrona po czym wszyscy troje panowie wraz z uczniami idąc za słowami uczniów zachęcających uczniów i mieszkańców do wspólnej zbiórki wrzucili korki dając dobry przykład.

Ostatnia droga Kazimierza Mazura

Aktor został pochowany na cmentarzu w Wołominie w dniu 14 września br. w obrządku ceremonii słowiańskiej. Niezwykły duchowy wymiar stanowiły dwa rozpalone paleniska stanowiące łącznik między światem żywych i umarłych. Na wietrze powiewały symbole religijne, ta nietypowa scenografia nawiązująca do etnicznych przedchrześcijańskich wierzeń, związana była z życiem aktor który był rodzimowiercą, współzałożycielem zarejestrowanego w 1995 roku Rodzimego Kościoła Polskiego. Piękna ceremonia pogrzebowa zgromadziła liczne grono najbliższych, przyjaciół, jak również delegacji, wśród których znalazła się delegacja z Urzędu Gminy w Gowarczowie reprezentowana przez zastępcę wójta Jana Wieruszewskiego, delegacja pracowników z Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie.

Na pogrzebie przemówienie wygłosił aktor Dariusz Kordek odczytując list kondolencyjny w imieniu Związku Artystów Scen Polskich.

Nie mogło zabraknąć wzruszających słów pożegnania, które wygłosił syn zmarłego Kazimierza, sentymentalne wspomnienia najważniejszych wydarzeń z ich życia ukazujące jak silna więź ich łączyła – „Tato, spotkamy się w zaświatach”

Po ceremonii, kondukt żałobny przeszedł w stronę miejsca pochówku, gdzie pożegnaliśmy wspaniałego aktora i wyjątkowego człowieka.

O G Ł O S Z E N I E

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1421) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. 2021, poz. 306) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz. 1737),

informuję, że w dniach 26 – 30 września 2022r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim pakiecie stanowiącym przynętę. Brązowo-zielony pakiet waży ok. 50 gramów.

        Pakiety zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotów oraz wyłożone ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażania wścieklizną ludzi.

        Apeluję do mieszkańców województwa świętokrzyskiego o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką.

W okresie akcji i przez 14 dni po jej zakończeniu zalecam trzymanie psów na smyczy a kotów w zamkniętych pomieszczeniach, aby nie miały kontaktu ze szczepionką.

Więcej o: XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy

XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy

Z dniem 8 września br. na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie odbyła się nadzwyczajna XXXIX sesja którą otworzył przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk na wstępie przywitał Pana Wójta Stanisława Pacochę, obecnych 14 radnych i przybyłych sołtysów.

W prządku obrad rozpatrywano sprawy dotyczące wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gowarczów na 2022 rok, wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gowarczów na lata 2022-2025, ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie.

Zabezpieczono wkład finansowy na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Korytków na kwotę 340.000,00 złotych na odcinku 410 m, na którą to gmina otrzymała dofinansowanie z Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 50.000,00 złotych. Kolejnym odcinkiem na który zostały zabezpieczone pieniądze to przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skrzyszów na kwotę 160.000,00 złotych.

Żegnaj Kazimierzu

Przykre informacje obiegły całą Polskę, wczoraj zmarł mieszkaniec gminy Gowarczów Kazimierz Mazur. W imieniu mieszkańców gminy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie składał Wójt Stanisław Pacocha. Z wielkim smutkiem przyjęliśmy tę wiadomość, odszedł człowiek wielu talentów tak bardzo ludzki w tym co robił, to wielka strata dla środowiska aktorskiego jak również dla nas. Kazimierz Mazur był aktorem filmowym teatralnym, dubbingowym, a także scenarzystą i reżyserem. Od ponad 20 lat mieszkał wraz z żoną Katarzyną Gärtner w Komaszycach. Ukończył PWST w Warszawie. Aktor teatrów STS, Ateneum i Komedia. Aktor filmowy i serialowy (m.in.: „Noce i dnie”, „Dyrektorzy”, „Wschodni wiatr” (Francja), „Pluton 239” (Rosja), „Sukces”, „W labiryncie”, „Daleko od szosy”, „Różyczka”, „Zemsta”, „Na dobre i na złe”, „Pitbull”, „Barwy szczęścia”). Twórca polskiego Teatru Esperanto KUNE. Realizator i wykonawca widowisk telewizyjnych. W 2020 roku mieliśmy przyjemność wysłuchać jego interpretacji wierszy podczas akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Takiego Pana zapamiętamy.

Więcej o: „Narodowe Czytanie” w gminie Gowarczów

„Narodowe Czytanie” w gminie Gowarczów

Kolejny już raz Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie włączyły się w akcję propagującą znajomość literatury narodowej w której to fragmenty odczytywane są publicznie dzięki czemu uczniowie klasy siódmej gowarczowskiej szkoły podstawowej mogli wsłuchać się w teksty „Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza. Rok 2022 został uchwalony przez Sejm RP Rokiem Romantyzmu Polskiego. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Małgorzata Mastalerz odczytała list od prezydenta RP który objął patronatem akcję „Narodowego Czytania”.

W sali kameralnej CKiAL zaproszeni goście: Sekretarz Gminy Gowarczów Pani Marzena Dziewit, Dyrektor SP im. Jana Pawła II Pan Paweł Skowron, Wicedyrektor Pani Iwona Kłosek, Nauczycielka Pani Anna Arcab, uczennica klasy 7 Iga Grzelaka – odczytali wybrane tekst. Ta wspaniała okazja do stworzenia kreatywnej formy lekcji języka polskiego przypadła do gustu słuchaczom. Na zakończenie tradycyjnie każdy chętny mógł sprawdzić swoje umiejętności panowania nad tremą i przeczytać zgromadzonym dowolny tekst.

Jedna ze złotych myśli naszego wieszcza Adama Mickiewicza:

„ Nauką i pieniędzmi drudzy cię wzbogacą, mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”

Więcej o: Dożynki parafialne w gminie Gowarczów

Dożynki parafialne w gminie Gowarczów

W pierwszą niedzielę września przypadła uroczysta Msza Święta dziękczynna za zbiory, tuż przed godziną 12:00 tradycyjnie Panie ośpiewały najważniejszy symbol tego święta – wieniec dożynkowy. Parafianie licznie zebrali się w kościele pw. Św. App Piotra i Pawła aby uczestniczyć we mszy i zgodnie z tradycją podziękować za tegoroczne plony.

Ksiądz proboszcz przywitał starostów dożynek, Wójta Gminy Gowarczów Stanisława Pacochę wraz z małżonką, przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Stańczyka wraz z Radnymi Gminy, a także wszystkich którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie tej pięknej uroczystości która w tradycji ma swoje wyjątkowe miejsce. W przygotowaniu tegorocznych dożynek wzięło udział sołectwo Gowarczów, które przygotowało dary, odświętnie przystroiło kościół, a po mszy częstowało pysznymi domowymi ciastami.

Ksiądz proboszcz Piotr Mucha w kazaniu przywołał myśl abyśmy byli -”dobrzy jak chleb… aby nigdy nam tego chleba nie brakowało” piękne słowa o szacunku do ziemi przywiązaniu do tradycji są wpisane w kulturę chrześcijańską.

Kolejnym świętem związany z plonami będzie czwartkowe święto Narodzenia NM Panny – Matki Bożej Siewnej na której to nastąpi poświęcenie ziarna siewnego. Na przyszły rok w naszej parafii rozpoczyna się nowa kolejka w przygotowaniu dożynek i parafianie z Rudy Białaczowskiej będą odpowiedzialni za ich przygotowanie.