Więcej o: „RAZEM OD PÓŁ WIEKU – złote gody w Gminie Gowarczów ”

„RAZEM OD PÓŁ WIEKU – złote gody w Gminie Gowarczów ”

W sobotę 29 października bieżącego roku, 9 par z terenu naszej gminy obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Medale przyznawane są przez Prezydenta RP, dla par które mają za sobą 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego. Wśród tegorocznych, dostojnych Jubilatów obchodzących tzw. „Złote Gody” znaleźli się:

1.         Ewa i Stanisław Dajer – 51 rocznica zawarcia małżeństwa.

2.         Bożena i Tadeusz Felińscy – 51 rocznica zawarcia małżeństwa.

3.         Maria i Kazimierz Gołosowie – 51 rocznica zawarcia małżeństwa.

4.         Elżbieta i Tadeusz Grzegorczykowie – 51 rocznica zawarcia małżeństwa.

5.         Teresa i Jan Jabłońscy – 51 rocznica zawarcia małżeństwa.

6.         Genowefa i Jan Kośniccy – 51 rocznica zawarcia małżeństwa.

7.         Marianna i Zygmunt Kowalscy – 51 rocznica zawarcia małżeństwa.

8.         Danuta i Stanisław Raczyńscy – 51 rocznica zawarcia małżeństwa.

9.         Danuta i Bogdan Szarf – 51 rocznica zawarcia małżeństwa.

Obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego, zainicjowała Msza Św. w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gowarczowie. Druga część uroczystości odbyła się w Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie. Wójt Gminy Stanisław Pacocha, a zarazem Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wraz z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Magdaleną Jarzębowską rozpoczęli uroczystości od złożenia życzeń jubilatom oraz wręczenia medali przyznanych przez władze państwowe. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć symbolicznej lampki szampana, wspaniałych życzeń, tortu oraz odśpiewania naszym parom ”stu lat”. Uroczystość uświetnił krótki wykon utworów muzycznych podopiecznych CKiAL w Gowarczowie. Dodatkowo zaproszeni goście mogli podziwiać wystawę rękodzieł w wykonaniu regionalnych twórców.

Kwiaty jubileuszowe

Wszystkim Jubilatom również  tym którzy nie mogli być obecni podczas uroczystości życzymy raz jeszcze długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu oraz zrealizowaniu wszystkich zamierzeń i planów. Niech każdy dzień dostarcza radości, a uśmiech zawsze gości w ich sercach.

Więcej o: Sesja Rady Gminy Gowarczów

Sesja Rady Gminy Gowarczów

W czwartek 27 października 2022 r. odbyła się XLI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów. Uczestniczyło w niej  14 z 15 radnych. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk.

Ważnym punktem obrad  sesji była informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gowarczów za I półrocze 2022 roku. Skarbnik gminy przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, która pozytywnie zaopiniowała przedłożoną przez Wójta Gminy Gowarczów wyżej wymienioną informację.

Podczas sesji podjęto ważne uchwały dotyczące publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gowarczów. Rada Gminy Gowarczów wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Końskie.             W sprawach różnych Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha obszernie przedstawił informacje dotyczącą sprzedaży węgla przez Gminę dla mieszkańców, wyjaśnił zasady składania wniosków przez mieszkańców o zakup preferencyjny węgla.

ZAPISY NA WĘGIEL

ZAPISY NA WĘGIEL

       W związku z pilnym terminem wyznaczonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego na przekazanie informacji odnośnie wielkości zapotrzebowania na zakup węgla, prosimy mieszkańców z terenu Gminy Gowarczów o złożenie informacji obejmującej oświadczenie o chęci oraz ilości planowanego do zakupu węgla.

Termin przekazania informacji – do 27 października 2022 r.

Lista do wpisania się mieszkańców chętnych na zakup węgla dostępna będzie u sołtysa wsi, więcej informacji można uzyskać u sołtysa wsi i pod nr tel. 48 6724037 w. 226.

Budowa oświetlenia w Rudzie Białaczowskiej dobiegła końca

Informujemy, że w Rudzie Białaczowskiej została wybudowana sieć napowietrzna  z lampami typu LED. Celem realizacji niniejszego zadania była poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców mieszkających przy drodze gminnej w sołectwie Ruda Białaczowska. Brak oświetlenia w tym miejscu była niedogodnością w poruszaniu się po drodze. Budowa oświetlenia znacznie poprawiła wizerunek miejscowości, zwiększyła bezpieczeństwo dzieci, które w okresie jesienno-zimowym uczęszczają do szkoły, polepszyła widoczność na drodze.

Więcej o: Prelekcja

Prelekcja

W dniu 20 października br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie przy ulicy Szkolnej odbyła się prelekcja pt. „Przemoc rówieśnicza z nawiązaniem do przemocy rodzinnej”. Powyższe spotkanie zostało zainicjowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gowarczowie przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gowarczowie.

Na podstawie porozumienia z Fundacją „Pestka” reprezentowaną przez Panią Annę Mikołajczyk prelekcję poprowadzili:

Mirosław Stanisławski – prezes Fundacji „Mam” w Kielcach,

Marcin Szyposzyński – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Końskich,

Mateusz Hendel – dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Końskich.

Na prelekcji obecni byli przedstawiciele władz: Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha oraz Sekretarz Gminy Marzena Dziewit.

Powyższe wystąpienie skierowane było do uczniów klas VI-VIII. Dowiedzieli się oni o konsekwencjach karnych za wykroczenia nieletnich.

Młodzież uwrażliwiona została na przemoc rówieśniczą cyt.”słowo może zabić, bądź uratować”. Pan Szyposzyński nakreślił niebezpieczeństwo jakie płynie odnośnie spożywania alkoholu i środków odurzających.

Po spotkaniu młodzież otrzymała drobne upominki w postaci długopisów i pendrivów.

Obwieszczenie – polowanie zbiorowe

Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego Koła Łowieckiego Nr 4 „Cietrzew” w Końskich obwód łowiecki nr 3 sezon 2022/2023

Treść obwieszczenia

Więcej o: Dzień Edukacji Narodowej w gminie Gowarczów

Dzień Edukacji Narodowej w gminie Gowarczów

Święto wszystkich pracowników oświaty uroczyście obchodzone było w dniu dzisiejszym w obu budynkach Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie. Podczas wydarzenia obecni byli przedstawiciele władz: Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, Sekretarz Gminy Marzena Dziewit, Dyrektor SP Paweł Skowron, Wicedyrektorki Iwona Kłosek i Joana Lisiewicz.

Szczególne słowa podziękowania przybyli goście kierowali do grona pedagogicznego: za wasz trud i poświęcenie, pełni podziwu dla waszej pracy pragniemy życzyć Wam wielu sukcesów tych zawodowych jak również osobistych.

Akademia w SP na ul. Szkolnej pełna była humoru i tym razem to uczniowie postanowili sprawdzić kompetencje nauczycieli którzy zdali egzamin wzorowo. Uczniowie klas 5-7 zadbali o dobry nastrój przedstawienia i oczywiście na zakończenie skierowali swoje życzenia do całego grona pedagogicznego i dyrekcji szkoły.

Przed oficjalnym „Dniem Nauczyciela” w czwartkowy poranek na baczność stanęła społeczność uczniowska szkoły na ulicy Żuka by oficjalnie przywitać młodszych kolegów podczas ich święta – pasowania na ucznia szkoły. Rozśpiewany i wesoły program artystyczny przygotowały Panie Monika Świeboda wychowawczyni klasy 0 b oraz Danuta Rudalska wychowawczyni klasy I a

Podczas pasowania starsi uczniowie klas IV przepytali młodszych kolegów z wiedzy ogólne, a ci już od pierwszych chwil w szkole swój egzamin zdali pomyślnie i z dumą przystąpili do złożenia przysięgi. Pasowania na ucznia klas pierwszych dokonał Dyrektor Szkoły Podstawowej w symbolicznym geście każdemu pierwszakowi, kładł na ramie wielki ołówek.

Małe akademie artystyczne ucieszyły liczne gron przybyłych rodziców, dziadków, nauczycieli i uczniów.

Powrót do zdrowia – powrót do pracy

PFRON

Amputacja zmieniła Twoje życie?
Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie?

Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym zawodzie!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:

(41)230-97-00 oraz (22)50 55 600

E-mail: ork@pfron.org.pl; kielce@pfron.org.pl

Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Materiał prasowy: PFRON

Powrót do pracy po wypadku (PFRON)

PFRON

Jesteś po wypadku?
Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić do pracy?
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(41)230-97-00 oraz (22)50 55 600

E-mail: ork@pfron.org.pl; kielce@pfron.org.pl

Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Materiał prasowy: PFRON