Więcej o: XLII nadzwyczajna sesja Rady Gminy

XLII nadzwyczajna sesja Rady Gminy

Rada Gminy Gowarczów z dniem 29 listopada br. obradowała w sali konferencyjnej podczas XLII nadzwyczajnej sesji obecnych było 14 radnych.

Po przyjętym porządku obrad nastąpiły głosowania, które tego dnia były niemal jednogłośne.

Podjęto uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, które zostają podniesione o 11,8% zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 roku.

Kolejnym tematem podjętym podczas obrad była burzliwa dyskusja o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie takiej opłaty, która symbolicznie podwyższa stawkę za odbiór odpadów komunalnych. Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha przypomniał, iż na cenę składa się tonaż odpadów które produkujemy jako konsumenci i w zależności od stopnia zmniejszenia odpadów i racjonalnego recyklingu ich cena może ulec zmianie, jednak zależne jest to od mieszkańców.

W sprawach różnych Radni Gminy podziękowali Panu Wójtowi za inwestycje podnoszące bezpieczeństwo na terenie naszej gminy, została również poruszona kwestia zakupu węgla dla mieszkańców.

Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk przypomniał o składaniu oświadczeń do korzystania z energii elektrycznej po niższej cenie dla trzech grup odbiorców: rolników, z Kartą Dużej Rodziny oraz osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Książkowy podarunek

Nasze biblioteki otrzymały prezenty

Nasze biblioteki publiczne i szkolne otrzymały  bezpłatne egzemplarze książki pt. „LUTEK – Żołnierz od Gór Świętokrzyskich”. Publikacja zawiera fragmenty wspomnień Lucjana Krogulca ps. Lutek, żołnierza Armii Krajowej ze zgrupowań Ponurego i Nurta.
Ofiarodawcą jest wydawca Tygodnika Koneckiego i  i portalu konecki24.pl,  firma Starpress Spółka z o.o. Publikację wsparł Fundusz Patriotyczny.
Wspomnienia „Lutka” można też czytać na portalu:
https://konecki24.pl/tag/lutek-zolnierz-od-gor-swietokrzyskich/

Tygodnik Konecki baner

Budowa chodnika w Gowarczowie zakończona

Szeroki chodnik z kostki brukowej łączący ul. Aleję Wyzwolenia z ul. Szkolną w ostatnich dniach został zakończony. Dzięki niemu mieszkańcy zyskali bezpieczną i komfortową drogę dojścia np. do sklepu DINO.  Łączna długość wybudowanego chodnika to prawie 200 mb. W odbiorze uczestniczył Wójt Gminy Gowaczów Stanisław Pacocha, Sekretarz Gminy Marzena Dziewit, Inwestor, Kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru.

Więcej o: Gmina Gowarczów zakupiła kolejny  samochód pożarniczy.

Gmina Gowarczów zakupiła kolejny  samochód pożarniczy.

           Jak już informowaliśmy w lipcu, Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha podpisał umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytkowie. Na mocy tej umowy Województwo Świętokrzyskie udzieliło Gminie Gowarczów pomocy finansowej w formie dotacji celowej  jako dofinansowanie do zakupu  samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytkowie.

        Marzeniem strażaków ochotników z Korytkowa było, aby to był Star 266 i  na początku  listopada taki właśnie samochód trafił na wyposażenie jednostki.  Jest to w tym roku kolejny zakup samochodu pożarniczego dla OSP. W kwietniu samochód tej samej marki  Gmina Gowarczów zakupiła dla OSP Bębnów, który bardzo dobrze sprawdza się w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

        Powyższe zakupy z całą pewnością przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gowarczów.

        W uroczystości wprowadzenia samochodu do OSP Korytków uczestniczył Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, Przewodniczący Rady Gminy Gowarczów Sławomir Stańczyk, radny, a zarazem Prezes miejscowej OSP Paweł Stańczyk oraz jednostki OSP z terenu gminy Gowarczów.

Wnioski o zakup paliwa stałego

W związku z wejściem ustawy z dnia 27 października 2022r.  o  preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych Wójt Gminy Gowarczów informuje , że od dnia 14 listopada 2022r. do dnia 25 listopada 2022r. będą przyjmowane wnioski o zakup paliwa stałego w budynku Urzędu Gminy w pokoju nr.204.

Wnioski można składać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu : 48 672 40 37 wew. 241, 226

Wniosek do pobrania

Gmina Gowarczów upamiętniła 104 rocznicę Święta Niepodległości

Uroczystości rozpoczęły się na cmentarzu parafialnym przy Grobie Nieznanego Żołnierza, gdzie władze gminy Wójt Stanisław Pacocha wraz z małżonką, Przewodniczącym Rady Gminy Sławomirem Stańczykiem, Radnymi Gminy Pawłem Stańczykiem, Mirosławem Żurawskim, Tomaszem Młynarczykiem, Wicedyrektorkami szkoły podstawowej Iwoną Kłosek i Joanną Lisiewicz, a także pocztami sztandarowymi OSP Gowarczów, OSP Giełzów, OSP Korytków, OSP Skrzyszów, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, Oddziałem Parafialnym Akcji Katolickiej, wspólnie oddali hołd składając symbolicznie kwiaty i zapalając znicze.

Następnie zgromadzeni przemaszerowali do Kościoła Św. App Piotra i Pawła aby uczestniczyć we Mszy Świętej w intencji ojczyzny, która rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Ksiądz wikary Paweł Nowak poświęcił kazanie rozważaniu o wolności i szanowaniu tradycji, które są częścią naszego narodu. Po mszy delegacja władz i pocztów sztandarowych udała się do Kamiennej Woli gdzie wspólnie z sołtysem miejscowości Panem Krzysztofem Szlęzakiem został złożony wieniec. W swoim przemówieniu Pan wójt zarówno na cmentarzu jak i przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego, podkreślał znaczenie tego święta w kontekście sytuacji u naszych wschodnich sąsiadów widząc to zagrożenie doceniajmy naszą wolność, którą pielęgnujemy wychowując dzieci, wspominając ojców polskiej niepodległości z dumą możemy obchodzić święto narodowe które jest częścią naszej tożsamości.