UWAGA ! WIRUS GRYPY PTAKÓW (HPAI)

Zawiadomienie o wydaniu rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich nr 2/2023 uchylającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia strefy zakażanie w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu koneckiego.

Zawiadomienie z dnia 12.04.2023 r.

Rozporządzenie nr 2/2023


ZAWIADOMIENIE O POTWIERDZENIU WYSTĄPIENIA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)

Zawiadomienie o potwierdzeniu wystąpienia HPAI. Nakazy i zakazy na obszarze wyznaczonym jako strefa HPAI

Rozporządzenie Nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii W Końskich z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu koneckiego


Zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstw przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Szczegóły w załączonych ulotkach.

Więcej o: XLIII Sesja Rady Gminy Gowarczów

XLIII Sesja Rady Gminy Gowarczów

W czwartek 29 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się 43 sesja Rady Gminy. Podczas tej  ostatniej sesja w 2022 roku Wójt Stanisław Pacocha wraz z Przewodniczącym Sławomirem Stańczykiem i całą Radą przywitali Księdza Proboszcza Dariusza Stańczyka.
Władze obdarowały nowego proboszcza upominkiem „obraz z wizerunkiem Kościoła
Św. Rocha”, zaś ks. Proboszcz złożył podziękowania za miłe przyjęcie, przekazał życzenia noworoczne, kalendarze oraz święte obrazki.

Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu Gminy Gowarczów na rok 2023. Skarbnik Gminy przedstawiła pozytywną opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczącą projektu budżetu na przyszły rok. Budżet został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych.

Po uchwaleniu budżetu  Pan Wójt podziękował całej Radzie za bardzo dobrą współpracę przez cały miniony rok. Dzięki pracy i dobrym decyzją Gmina nie tylko oszczędza, ale nadal się rozwija Kondycja finansowa gminy pozwala na funkcjonowanie jej bez zadłużeń. Słowa podzięki Wójt skierował również w stronę pracowników Urzędu Gminy, Kierowników jednostek podległych, Radnej Powiatowej oraz sołtysów.

W kolejnych punktach sesji podjętych został szereg uchwały między innymi:

  • dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gowarczów na okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
  • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gowarczów,

W sprawach różnych Pan Wójt odniósł się do pisma, które Gmina otrzymała od Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącego zbliżających się obchodów 160-lecia wybuchu Powstania Styczniowego, po upadku którego część miast (7 gmin z województwa świętokrzyskiego w tym Gmina Gowarczów) utraciły prawa miejskie.

W tym momencie nasuwa się pytanie: Czy Gowarczów chce odzyskać utracone prawa?

W związku z powyższym w 2023 roku przeprowadzona zostanie analiza „za” i „przeciw”                      O czym na bieżąco będziemy Państwa informować. Sesję zakończyły życzenia noworoczne złożone przez Wójta Gminy Gowarczów Stanisława Pacochę oraz Przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Stańczyka.

Więcej o: Podwójne Jasełka w Gowarczowie

Podwójne Jasełka w Gowarczowie

Tuż przed przerwą świąteczną w obu budynkach Szkoły Podstawowej w Gowarczowie odbyły się wspaniałe przedstawienia jasełkowe wprowadzające w świąteczny klimat.

Inscenizacje gromkimi brawami oklaskiwało nie tylko grono uczniowskie i pedagogiczne ale i zaproszeni goście m.in. : Pani Marzena Dziewit- sekretarz gminy, Pan Jan Wieruszewski – za-ca wójta, Pani Elwira Sibiga-Gärtner- dyrektorka CKiAL.

Włodarze oraz Dyrektorzy życzyli wszystkim wszelkiej pomyślności w nadchodzącym czasie: zdrowia, spokoju, radości ale też wzajemnej troski, empatii i życzliwości.

Pierwszą inscenizację przygotowały Panie: Renata Stańczyk, Milena Kuta, Iwona Zając a wystąpili uczniowie klas 4a, 4b. Drugie przedstawienie przygotowali: ks. Paweł Nowak, Katarzyna Słoka, Iwona Zając, Monika Konewka, Renata Jarząbek, Dorota Różalska a wystąpili: uczniowie klas 8a, 8b.

Nie mogło zabraknąć klasycznych postaci z widowiska o Bożym Narodzeniu: Maryi z Józefem, Trzech Króli, Heroda, pastuszków, anielskiego chóru, solowych partii wokalnych ale też wielu humorystycznych, moralistycznych epizodów i wspólnego kolędowania.

Obowiązek odśnieżania

 SZANOWNI  PAŃSTWO,

W związku z zaleganiem grubej warstwy śniegu na dachach i chodnikach,

PRZYPOMINAM  WŁAŚCICIELOM,  ZARZĄDCOM  I  UŻYTKOWNIKOM  NIERUCHOMOŚCI,  ZE  SZCZEGÓLNYM  UWZGLĘDNIENIEM  OBIEKTÓW  TYMCZASOWYCH  ORAZ  BUDYNKÓW  WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH  O  OBOWIĄZKU  USUWANIA  ŚNIEGU  Z  DACHÓW  I  ODŚNIEŻANIA  CHODNIKÓW  ( zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

                                                                                                     Wójt Gminy Gowarczów

Paczki świąteczne

Z inicjatywy Wójta  Gminy Gowarczów z okazji Świąt Bożego Narodzenia zostały przygotowane i przekazane paczki świąteczne dla osób samotnych i najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Gowarczów wytypowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W tym wyjątkowym czasie pamiętajmy o kimś kto jest wśród nas często jednak żyjący w samotności i zapomnieniu. Bądźmy wyrozumiali i pełni współczucia dla innych, dzielmy się tym co mamy. Taki niewielki gest być może sprawi, że ktoś obok nas poczuje się potrzebny i pamiętany.

Pomoc żywnościowa Pomoc żywnościowa
Więcej o: Spotkanie wigilijne seniorów

Spotkanie wigilijne seniorów

W ciepłej atmosferze przebiegało tegoroczne spotkanie gowarczowskiego Stowarzyszenia „Aktywni seniorzy” zorganizowanego z okazji świąt Bożego Narodzenia.
We wtorkowe popołudnie 13 grudnia w remizie OSP w Gowarczowie była iście wigilijna atmosfera. Po pandemicznej przerwie ponownie członkinie stowarzyszenia spotkały się, żeby podzielić się opłatkiem.
Po wspólnej modlitwie, której przewodniczył ksiądz Paweł Nowak przyszedł czas na życzenia i dzielenie się opłatkiem. Seniorkom życzenia składali zarówno ksiądz jak i Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, Z-ca Wójta Jan Wieruszewski, a także Sekretarz Marzena Dziewit.
Spotkanie obfitowało w tradycyjne wigilijne potrawy przygotowane specjalnie na tę okoliczność przez seniorki.

Więcej o: Gmina Gowarczów z nowym wyposażeniem do utrzymania dróg w okresie zimowym.

Gmina Gowarczów z nowym wyposażeniem do utrzymania dróg w okresie zimowym.

     Gmina Gowarczów od wielu lat zlecała większość usług w zakresie utrzymania dróg gminnych podmiotom zewnętrznym. W związku ze wzrostem  kosztów świadczonych usług, zwłaszcza w ostatnich latach, Wójt Stanisław Pacocha podjął decyzję o zakupie niezbędnego wyposażenia do utrzymania dróg gminnych zarówno w okresie letnim jak i zimowym.

W kwietniu Gmina zakupiła ciągnik oraz kosiarkę bijakową, a na początku grudnia pług do odśnieżania oraz piaskarkę do posypywania dróg.  Zakupiony sprzęt wyruszył już na drogi podczas ostatniego ataku zimy i przez cały okres zimowy będzie służył do właściwego utrzymania dróg.

 Realizacja w/w zadań we własnym zakresie przyczyni się do znacznego obniżenia kosztów.

Ponadto informujemy, że przez teren gminy Gowarczów przebiegają drogi: wojewódzkie, powiatowe, gminne i każdy zarządca drogi jest zobowiązany do ich właściwego utrzymania w okresie letnim i zimowym.

Numery telefonów do zarządców dróg:

– drogi wojewódzkie – Obwód drogowy w Łopusznie – Tel. 41 391 41 72

– drogi powiatowe – Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich – Tel. 41 372 60 64

– drogi gminne – Urząd Gminy w Gowarczowie – Tel. 48 672 40 37

Więcej o: Wystawa Świetlicy Środowiskowej

Wystawa Świetlicy Środowiskowej

Młodzież uczęszczająca do Świetlicy Środowiskowej zaprezentowała efekt ponad półrocznej pracy tym samym podsumowała intensywny czas.

Prace nawiązywały już do bożonarodzeniowych ozdób i stroików, jednak to nie jedyny klimat tej wystawy. Zaprezentowane zostały obrazy, piękne tace wyklejane mozaiką, milutkie pluszaki czy też poduszki. Różnorodność pracy na wystawie jest odzwierciedleniem potrzeb i pomysłów młodzieży za którymi nieustannie podąża ich instruktorka. Ponadto poza pracami plastycznymi w programie realizowane są działania edukacyjno – wychowawcze, rozwojowo – motywacyjne, rekreacyjno – poznawcze oraz socjalne. Dzięki zajęciom świetlicowym osiągane są cele programowe, których założeniem jest min.: poprawienie samopoczucia wychowanków, redukcja napięcia i stresu, tworzenie życzliwego otoczenia, przeciwdziałanie nudzie, poznanie możliwości twórczych i uzdolnień wychowanków, wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły oraz kształtowanie właściwych postaw społeczno- moralnych, postaw sprzyjających zdrowiu, właściwym nawykom higieny i stylu życia bez nałogów

Wystawę chętnie obejrzeli zaproszeni goście wśród których obecni byli Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, Sekretarz Gminy Marzena Dziewit, Radni Gminy Gowarczów Tomasz Młynarczyk i Paweł Kamoda, Dyrektorka CKiAL Elwira Sibiga-Gärtner, Dyrektor Szkoły Paweł Skowron, a także uczniowie gowarczowskiej podstawówki.

Wydarzenie wsparła również lokalna platforma informacyjny tkn24 dzięki czemu młodzież mogła poczuć się jak prawdziwe gwiazdy, udzielając krótkich wywiadów.

Mikołaj w Gminie Gowarczów

Pełne ręce roboty miał w tym roku Mikołaj. Odwiedził wszystkie dzieci na całym świecie – a już najintensywniej pracował w miejscowości Bębnów w gminie Gowarczów gdzie wraz ze swoimi pomocnicami całą niedzielę obdarowywał grzeczne dzieci słodkimi paczkami.

Inicjatywa co roku cieszy się dużym powodzeniem, dzieci zawsze są przygotowane na jego wizytę i chętnie recytują wierszyki.

Odpowiedzialni za to Mikołajkowe zamieszanie są oczywiście jego pomocnicy i dzięki zaangażowaniu Radnego Gminy Gowarczów Mariusza Kulety, Pani Sołtys a zarazem Radnej Katarzyny Sobczyńskiej oraz Rady Sołeckiej i wsparciu Pana Wójta Stanisława Pacochy akcja roznoszenia paczek jest taka udana.

Słodkie upominki dla najmłodszych zostały zakupione z funduszu sołeckiego.

Pochwalcie się swoimi zdjęciami.

– Czy u Was też był Mikołaj ?