Więcej o: Nowy plac zabaw w Rudzie Białaczowskiej

Nowy plac zabaw w Rudzie Białaczowskiej

Zakończyła się wymiana urządzeń na placu zabaw w Rudzie Białaczowskiej. Zdemontowano stare urządzenia i na to miejsce zostały zamontowane nowe. Plac zabaw wykonany został dla dzieci z całej miejscowości. Dzięki siłowni, która znajduje się również na tej samej działce co plac zabaw przyciągnie także dorosłych, chętnych do spędzania czasu wolnego. Zadanie to w całości zostało sfinansowane z funduszu sołeckiego.

Więcej o: Przejście na emeryturę naszego Pracownika

Przejście na emeryturę naszego Pracownika

W dniu 24 lutego 2023 roku po ponad 40 latach pracy w Urzędzie Gminy w Gowarczowie na zasłużoną emeryturę odeszła zastępca skarbnika Pani Danuta Oborzyńska.

            Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha wraz z pracownikami podziękował Pani Danucie Oborzyńskiej za wieloletnią współpracę, za rzetelne i profesjonalne wykonywanie swoich obowiązków dla naszego samorządu. Pan Wójt podziękował również Pani Danucie za dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami ze wszystkimi pracownikami. Nie zabrakło również życzeń pomyślności, zdrowia, radości, a także realizacji swoich pasji i zainteresowań w dalszym życiu. Mamy nadzieje, że Pani Danuta Oborzyńska nie zapomnie o nas i podobnie jak my będzie Pani dobrze wspominać spędzony czas w Urzędzie Gminy w Gowarczowie.

Więcej o: Spotkania konsultacyjne w sprawie nadania praw miejskich dla Gowarczowa

Spotkania konsultacyjne w sprawie nadania praw miejskich dla Gowarczowa

Już w 11 miejscowościach gminy Gowarczów odbyły się konsultacje społeczne w sprawie nadania praw miejskich dla Gowarczowa. W ostatni czwartek, sobotę i niedzielę odbyły się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy Komaszyc, Bębnowa, Morzywołu, Rudy Białaczowskiej, Kurzacz, Bernowa oraz  Kamiennej Woli, mogli  wyrazić swoją opinię w sprawie nadania praw miejskich dla Gowarczowa.

   We wszystkich zebraniach uczestniczył Wójt Gminy Stanisław Pacocha oraz członkowie powołanego Zespołu do przeprowadzenia konsultacji.

    Większość obecnych na zebraniach mieszkańców w/w miejscowości z wyjątkiem Kurzacz, opowiedziała się za nadaniem praw miejskich dla Gowarczowa.

Następne zebrania konsultacyjne odbędą się:

28 lutego – o godz. 16.30 w Korytkowie i o godz.. 18.00 w Kupimierzu,

1 marca  – o godz. 16.30 w Borowcu i o godz. 18.00 w Skrzyszowie,

2 marca – o godz. 16.30 w Giełzowie.

Świętokrzyscy artyści dla Ukrainy

Środowisko świętokrzyskich literatów i artystów solidaryzując się z naszymi sąsiadami nie przesyła czołgów i armat lecz „amunicję”, która ładując umysły obrońców swego kraju, jest świadectwem przyjaźni oraz wspólnoty. Symbolem takiego podarunku kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich jest refleksyjny i wzruszający utwór pt. „Daruj życie Ukrainie”.

Czytaj więcej „Świętokrzyscy artyści dla Ukrainy”
Więcej o: Kolejne spotkania konsultacyjne w sprawie nadania praw miejskich dla Gowarczowa.

Kolejne spotkania konsultacyjne w sprawie nadania praw miejskich dla Gowarczowa.

W czwartek 23 lutego 2023 roku odbyły się kolejne zebrania konsultacyjne w sprawie nadania praw miejskich dla Gowarczowa w dwóch miejscowościach: Komaszyce i Bębnów.

W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Stanisław Pacocha oraz członkowie powołanego Zespołu do przeprowadzenia konsultacji. Podczas zebrania Wójt udzielił odpowiedzi na liczne pytania mieszkańców wyjaśnił, że nadanie praw miejskich dla miejscowości Gowarczów, nie będzie wiązało się z żadnymi podwyżkami podatków i opłat lokalnych dla mieszkańców Gminy. Korzyści jakie wynikają z nadania praw miejskich dla Gowarczowa, to przede wszystkim większa możliwość pozyskania środków finansowych – skierowanych dla miast i dla wsi.

Po zakończeniu dyskusji poproszono zebranych mieszkańców o wyrażenie swojej opinii poprzez wypełnienie ankiet konsultacyjnych. Po przeliczeniu wszystkich ankiet zarówno w miejscowości Komaszyce jak i w miejscowości Bębnów zdecydowana większość mieszkańców obecnych na zebraniu opowiedziała się za nadaniem praw miejskich dla Gowarczowa. 

Kolejne spotkania konsultacyjne w sprawie nadania praw miejskich dla Gowarczowa

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zebrań konsultacyjnych w sprawie nadania praw miejskich dla Gowarczowa, we wtorek odbyło się zebranie dla trzech miejscowości; Rogówek, Miłaków i Brzeźnica.

   W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Stanisław Pacocha oraz członkowie powołanego Zespołu do przeprowadzenia konsultacji. W pierwszej części zebrania Wójt omówił wszystkie kwestie związane z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji oraz zapoznał mieszkańców z ewentualnymi kosztami i korzyściami wynikającymi ze zmiany statusu miejscowości Gowarczów. Jednoznacznie podkreślił, że nadanie praw miejskich dla Gowarczowa nie będzie wiązało się z podwyżką podatków i opłat lokalnych, bądź utratą dotychczasowych uprawnień, natomiast zwiększa szanse na pozyskanie dodatkowych środków na rozwój obszarów miejskich. Następnie uczestniczący w zebraniu mieszkańcy zadawali pytania, na które odpowiadał Wójt oraz członkowie Zespołu do przeprowadzenia konsultacji.

    Po zakończeniu dyskusji mieszkańcy tych trzech miejscowości wyrazili swoją opinię poprzez wypełnienie ankiet konsultacyjnych. Podobnie jak na zebraniu w Gowarczowie zdecydowana większość obecnych na zebraniu mieszkańców opowiedziała się za nadaniem praw miejskich dla Gowarczowa.

   Następne zebrania konsultacyjne odbędą się:

23 lutego – o godz. 16.30 w Komaszycach i o godz.. 18.00 w Bębnowie,

25 lutego – o godz. 16.30 w Morzywole i o godz. 18.00 w Rudzie Białaczowskiej

26 lutego – godz.. 15.00 w Kurzaczach,  o godz. 16.30 w Bernowie i o godz. 18.00 w Kamiennej Woli

Dzień Kobiet 2023

💐 Serdecznie zapraszamy na uroczystości z okazji gminnych obchodów „Dnia Kobiet”

🌷 drogie Panie na scenie wystąpi ZUZANNA w klimatycznym i urokliwym koncercie: https://www.youtube.com/@zuzannamoczek

🌹 Zuzanna – czasami lirycznie, czasami z przytupem, ale zawsze prosto z serca!
Jest wokalistką, multiinstrumentalistką i tekściarką. Tutaj liczy się każde słowo – jej autorska twórczość to piosenka z ambitnym tekstem najwyższej próby, doprawiona odrobiną folkowych brzmień

Dzień Kobiet
Więcej o: Konsultacje społeczne w sprawie nadania praw miejskich dla Gowarczowa rozpoczęte

Konsultacje społeczne w sprawie nadania praw miejskich dla Gowarczowa rozpoczęte

W związku ze zbliżającymi się obchodami 160-lecia wybuchu Powstania Styczniowego, po upadku którego część miast utraciła prawa miejskie, w tym Gowarczów, Wojewoda Świętokrzyski poddał pod rozwagę możliwość zainicjowania procedury związanej ze złożeniem wniosku o nadanie tym miejscowościom statusu miasta.

Aby umożliwić mieszkańcom Gminy Gowarczów wypowiedzenie się w tej sprawie, Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha zwrócił się do Rady Gminy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Gowarczów w sprawie nadania miejscowości Gowarczów statusu miasta. Rada Gminy w podjętej uchwale zdecydowała, że konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 19 lutego do 10 marca 2023 r. w formie ankiety konsultacyjnej podczas zebrań wiejskich.     W niedzielę 19 lutego  2023 r. o godz. 15.00 w hali sportowej przy ul. Szkolnej odbyło się pierwsze zebranie konsultacyjne w  Gowarczowie,  miejscowości której konsultacje w największym stopniu dotyczą. Przed wyrażeniem opinii przez zebranych, odbyła się szeroka dyskusja, podczas której mieszkańcy zadawali wiele pytań, głównie dotyczących  podatków i opłat oraz korzyści wynikających ze zmiany statusu miejscowości. Na pytania odpowiadali; Wójt Stanisław Pacocha, Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk oraz członkowie Zespołu ds. konsultacji. Po zakończeniu dyskusji poproszono zebranych mieszkańców Gowarczowa o wypełnienie ankiet konsultacyjnych. Nad przebiegiem głosowania czuwali członkowie czteroosobowego Zespołu powołanego do przeprowadzenia konsultacji.  Po przeliczeniu wszystkich ankiet  przewodniczący Zespołu ogłosił wyniki konsultacji w miejscowości Gowarczów. Zdecydowana większość mieszkańców obecnych na zabraniu opowiedziała się za nadaniem praw miejskich dla Gowarczowa.

Zarządzenie Nr 0050.15.2023

Zarządzenie Nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 20.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gowarczów na lata 2023-2031

Zarządzenie 0050.15.2023 wraz z informacją

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gowarczów na lata 2023-2031

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gowarczów na lata 2023-2031