Więcej o: Wniosek o nadanie praw miejskich dla Gowarczowa złożony już do Wojewody

Wniosek o nadanie praw miejskich dla Gowarczowa złożony już do Wojewody

30 marca 2023 roku Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha osobiście złożył  w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach wniosek Rady Gminy Gowarczów o nadanie miejscowości Gowarczów statusu miasta. Wniosek kierowany jest do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego.

W podsumowaniu złożonego wniosku zawarto następujące uzasadnienie:
Gowarczów spełnia wszystkie cechy ośrodka miejskiego. Jest głównym węzłem komunikacyjnym, centrum handlowo-usługowym oraz wiodącym ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i turystycznym na terenie gminy.

Dzięki dużym nakładom inwestycyjnym w infrastrukturę techniczną i społeczną na przestrzeni ostatnich lat Gowarczów zmienił swoje oblicze i posiada warunki do dalszego rozwoju.

      Rada Gminy Gowarczów wyraża nadzieję, że przedstawione uzasadnienie, uwzględniające przesłanki historyczne, kulturowe, społeczno-gospodarcze, aktualny stan infrastruktury technicznej, układ urbanistyczny oraz rozwój gospodarczy, stanowić będzie ważny argument w podjęciu pozytywnej decyzji.

      Nadanie na nowo miejscowości Gowarczów statusu miasta będzie wyrazem szacunku dla jej tradycji miejskiej, przerwanej represyjnym dekretem zaborcy po Powstaniu Styczniowym. Będzie także wyrazem docenienia mieszkańców, ich bohaterskich i patriotycznych postaw wynikających z przywiązania do Ojczyzny, tej dużej i tej małej.

Mieszkańcy gminy Gowarczów, którzy w konsultacjach poparli inicjatywę żywią nadzieję, że poprzez nadanie praw miejskich, uchylone zostaną skutki prawne represyjnego dekretu carskiego z 1869 roku. Będzie to także docenienie pozytywnych zmian, jakie dokonały się dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności w zakresie rozbudowy miejscowości oraz niezwykle ważnym impulsem do dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego.

     Osobiste złożenie wniosku przez Wójta, było też okazją do spotkania i rozmowy z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem.

Więcej o: Setne urodziny mieszkanki Gminy Gowarczów

Setne urodziny mieszkanki Gminy Gowarczów

Pani Władysława Goszcz ze Skrzyszowa w niedzielę 26 marca obchodziła swoje setne urodziny.

Z tej okazji Zastępca Wójta Gminy Gowarczów Jan Wieruszewski wraz z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Magdaleną Jarzębowską gościli u naszej jubilatki. Drobny upominek i bukiet kwiatów wraz z gratulacjami przekazali na ręce Pani Władysławy składając najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności i zdrowia w imieniu Wójta i swoim.

Receptą na długowieczność Pani Władysławy według najbliższych jest dobre serce, cierpliwość i życzliwość jaką otaczała najbliższych i takim ciepłem rodzinnym jest otoczona gdzie mogliśmy się przekonać w tym uroczystym dniu.

Pani Władysława doczekała się trójki dzieci, sześcioro wnucząt i siedmioro prawnucząt.

Dostojnej Jubilatce jeszcze raz gratulujemy tak pięknego wieku i życzymy zdrowia na kolejne lata w otoczeniu najbliższych.

Obwieszczenie – wyniki konsultacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Gowarczów z dnia 23 marca 2023 roku o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Gowarczów w sprawie nadania miejscowości Gowarczów statusu miasta.

Obwieszczenie

Więcej o: Ostatnia droga powiatowa piaszczysta w Gminie Gowarczów doczekała się budowy

Ostatnia droga powiatowa piaszczysta w Gminie Gowarczów doczekała się budowy

Informujemy, że mieszkańcy w końcu doczekali się długo wyczekiwanej drogi, która to ma ważne znaczenie dla sieci komunikacyjnej ponieważ łączy dwa sołectwa Giełzów i Bernów. Nadmienić należy, iż stan drogi powiatowej Nr 0433T był w opłakanym stanie, była to droga piaszczysta, którą nie dało się przejechać. Teraz zostanie poszerzona i otrzyma nową, asfaltową nawierzchnię. Dzięki staraniom wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pani Jolancie Pacocha najpierw zostało zlecone opracowanie dokumentacji a następnie zadanie to zostało przekazane do realizacji. Do końca maja br. przewiduje się, że inwestycja ta ma być zakończona. Łączny koszt budowy drogi wynosi 1 977.138,43 zł. na odcinku blisko 1 km 300 mb. Oby więcej takich inwestycji na terenie naszej gminy.

Więcej o: Sieć światłowodowa w gminie Gowarczów

Sieć światłowodowa w gminie Gowarczów

Na terenie naszej gminy jest realizowana inwestycja dotycząca sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

W dniu 16.03.2023 r. Wójt Gminy Gowarczów – Stanisław Pacocha spotkał się
z przedstawicielami NEXERA Sp. z o.o.: Panem Bogusławem Banasiem – Kierownikiem Projektów Inwestycyjnych i Rozwojowych oraz Panem Jackiem Cybulskim – Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży, dotyczące rozbudowy sieci światłowodowej w gminie Gowarczów do miejscowości Kurzacze.

Uzyskaliśmy informację, iż firma NEXERA Sp. z o.o. podjęła decyzję o budowie sieci światłowodowej w miejscowości Kurzacze oraz że inwestycja ta została ujęta w ich planie inwestycyjnym
na 2023 r.

Statystyka Nexera

Ponadto Wójt Gminy Gowarczów sukcesywnie wydaje decyzje zezwalające na położenie linii teletechnicznej w granicach pasów drogowych, umożliwiając w ten sposób realizację inwestycji światłowodowych.

Poniżej przedstawiamy zrealizowane inwestycje NEXERY w Gminie Gowarczów

Nexera zasięg
Więcej o: XLVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów

XLVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów

W dniu 16 marca  2023 roku odbyła się XLVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk.

Ważnym tematem obrad były podejmowane uchwały: w sprawie stwierdzenia wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Gowarczów w sprawie nadania miejscowości Gowarczów statusu miasta i wyrażenia opinii oraz wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Gowarczów. Radni Rady Gminy jednogłośnie podjęli powyższe uchwały.

Uchwały te zostaną przesłane do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego celem nadania statusu miasta miejscowości Gowarczów. 

Na uwagę zasługuje również podjęta uchwała w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gowarczowie i Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie. Te dwie instytucje kultury z dniem 1 kwietnia 2023 roku będą stanowiły jedną instytucję pod nazwą Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie, siedziba instytucji nie ulegnie zmianie.   Sesję Rady Gminy Gowarczów odwiedzili posłowie Anita Sowińska, Andrzej Szejna oraz Zdzisław Wolski. Toczyła się dyskusja merytoryczna z radnymi dotycząca obecnie panującej sytuacji w kraju.

Więcej o: Oszczędzanie energii na terenie Gminy Gowarczów

Oszczędzanie energii na terenie Gminy Gowarczów

W ostatnim czasie w 10 sołectwach zostały wymienione żarówki sodowe na żarówki typu LED. Nadmienić należy, iż  wymiana ta nastąpiła w ramach środków z funduszu sołeckiego w sołectwach które zabezpieczyły na to zadanie środki. Informujemy, że na terenie całej gminy punktów oświetleniowych jest 779 szt. a żarówek z sodowych na  LED zostało wymienionych do tej pory 207 szt.  Wójt Gminy Gowarczów zaznacza, iż żarówki sodowe są energochłonne i charakteryzują się niską wydajnością i żywotnością źródła światła. Korzystnym zatem rozwiązaniem jest wymiana oświetlenia na żarówki LED – nowoczesne, wydajne i przede wszystkim energooszczędne.

Więcej o: XVIII Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej – ,,Kocham Moją Ojczyznę”

XVIII Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej – ,,Kocham Moją Ojczyznę”

Tegoroczna edycja etapu regionalnego XVIII Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej która miała miejsce we wtorek 14 marca br. w Szkole Podstawowej w naszej Gminie pokazuje że cieszy się on faktycznie coraz to większym zainteresowaniem. 

Liczba uczestników którzy wzięli w nim udział to 260 osób co bardzo cieszy Pana Wójta Stanisława Pacochę gospodarza miejscowości goszczącej przybyłych gości z całego powiatu koneckiego rozgrywającego się konkursu gdyż głównym jego celem jest pogłębianie miłości do Ojczyzny wśród młodego pokolenia Polaków oraz wzrost świadomości narodowej. 

Podczas prezentacji swoich talentów młodzi ludzie nie dość że pogłębiają znajomość historii i kultury polskiej zawartej w poezji i pieśni to zdobywają umiejętność obycia scenicznego oraz radzenia sobie z tremą i mają możliwość pokazania swoich talentów przed większą liczbą odbiorców.

Wśród zaproszonych gości na czele z Panem Wójtem Gminy Gowarczów Stanisławem Pacochą i Sekretarz Gminy Marzeną Dziewit znaleźli się starosta konecki, Członek Zarządu Powiatu, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Pacocha, Nadleśniczy Nadleśnictwa Barycz, proboszcz miejscowej parafii ks. Dariusz Stańczyk, dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Elwira Sibiga-Gärtner oraz inni przybyli goście. 

Czytaj więcej „XVIII Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej – ,,Kocham Moją Ojczyznę””
Więcej o: Dzień Kobiet w Gminie Gowarczów

Dzień Kobiet w Gminie Gowarczów

W środowy wieczór 8 marca br. salę kameralną Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej po brzegi zapełniły przybyłe panie na recital zorganizowany w dniu ich święta.

Na wstępie odbyło się krótkie wprowadzenie i przywitanie przybyłych gości przez dyrektorkę CkiAL po którym zaczął się blok artystyczny występem Rafała Saka.

Duży zachwyt wśród publiczności wzbudziła Zuzanna, utalentowana piosenkarka, multiinstrumentalistka i tekściarka, dowcipna, ciepła i otwarta osoba. Zuzanna zaśpiewała swoje autorskie utwory akompaniując sobie przy tym grą na akordeonie głosem pełnym emocji co było miłym zaskoczeniem jak również grą na gitarze i fortepianie cyfrowym.

Po zakończonym występie głos zabrał zastępca Wójta Gminy Gowarczów Jan Wieruszewski wyrażający się w piękny sposób o kobietach podkreślając ich wartość w życiu nie tylko rodzinnym ale i zawodowym pełniąc i wykonując różne funkcje i zawody. Na zakończenie Pan Jan Wieruszewski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Sławomirem Stańczykiem w imieniu własnym i Wójta Stanisława Pacochy złożyli Paniom życzenia i rozdali słodkie upominki.