Trwa rozbudowa oczyszczalni w Rudzie Białaczowskiej

Informujemy, iż trwają prace przy rozbudowie oczyszczalni w Rudzie Białaczowkiej. Do tej pory Wykonawca tj. firma Mar Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wykonała częściowo roboty ziemne polegające na wykopie pod zintegrowany reaktor biologiczny z osadnikiem wtórnym oraz wylany został chudy beton. Prace przebiegają zgodnie ze złożonym harmonogramem rzeczowo finansowym. Nadmieniamy jednocześnie, iż w ramach zadania został dostarczony ciągnik ZETOR, wóz asenizacyjny, stacja trafo oraz stacja zlewcza.

O postępach następnych prac  będziemy  informowali na bieżąco.

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Gowarczowie informuje, że sprzedaż biletów miesięcznych /w tym szkolnych/ na linie komunikacyjne w ramach publicznego transportu zbiorowego, dla którego Organizatorem jest Gmina Gowarczów   będzie prowadzona  24 maja 2023 r. (środa) w godzinach od 12:00 do 14:00, I – piętro p. nr 208

  /Wójt Gminy  Gowarczów/

OGŁOSZENIE. ZMIANA TERMINU !!!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp z o.o.

informuje, że nastąpi zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

z dnia 26.04.2023 r. na dzień 27.04.2023 r.

z następujących miejscowości:

BERNÓW, GIEŁZÓW, KAMIENNA WOLA, KORYTKÓW, KUPIMIERZ, KURZACZE, SKRZYSZÓW,
STARE POLE.

Prosimy o wystawienie odpadów przed posesję o godz. 7.00

Więcej o: Ostatnia droga powiatowa piaszczysta w Gminie Gowarczów doczekała się asfaltu

Ostatnia droga powiatowa piaszczysta w Gminie Gowarczów doczekała się asfaltu

W ramach realizowanej inwestycji w trakcie budowy jest droga powiatowa Nr 0433T  o długości około 1 300 mb z obustronnymi poboczami z kruszywa kamiennego. Droga posiada zatoki do mijania się pojazdów. Do tej pory została tam położona warstwa ścieralna, w niedługim czasie zostanie ułożona na tej drodze warstwa wiążąca z betonu asfaltowego. Informujemy, iż odcinek tej drogi jest przejezdny i mieszkańcy w końcu doczekali się długo wyczekiwanego asfaltu. O wspomniany łącznik drogowy zabiegała wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Jolanta Pacocha, której serdecznie dziękujemy. O zakończeniu budowy i odbiorze końcowym poinformujemy Państwa niebawem.

Więcej o: ,,Zielona Wielkanoc do nas zawitała i wszystkim w pisankach radość rozdawała”

,,Zielona Wielkanoc do nas zawitała i wszystkim w pisankach radość rozdawała”

Niezwykle barwne przedstawienie opowiadające o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie na które z wielką przyjemnością wybrała się Sekretarz Gminy Gowarczów Pani Marzena Dziewit.

Pani Marzena na koniec przedstawienia nie kryła swego zachwytu jaki wzbudzili w niej młodzi artyści jak i zachwytu nad wystrojem przygotowanym przez panie które podjęły się tego nie lada wyzwania jakim jest przygotowanie przedstawienia. 

Młodzi artyści podczas przedstawienia opowiadali o zwyczajach jak jest ważne ich przekazywanie kolejnym pokoleniom, zaprezentowali również piosenki związane z budzącą się wiosną i zbliżającymi się świętami wielkanocnymi.

Przybyli na przedstawienie goście między którymi była Pani Sekretarz Gminy jak również Dyrektor Szkoły Podstawowej Paweł Skowron wraz z Wicedyrektor Iwoną Kłosek oraz Wicedyrektor szkoły Edukacji wczesnoszkolnej Joanna Lisiewicz i Pani Dyrektor GCKiB Elwira Sibiga-Gärtner zostali obdarowani przez uczestników palmami wielkanocnymi.

Palmy wielkanocne to nie jedyna niespodzianka jaką dla zaproszonych gości przygotowali wedle tradycji uczestnicy bo wspomnieli oni również tradycję jaką jest śmigus-dyngus oblewając wszystkich wodą co wzbudziło żywą reakcję publiczności zwłaszcza tej damskiej.

Na zakończenie przez Panią Wicedyrektor jak i Dyrektora zostały złożone życzenia wielkanocne jak i podziękowania. Życzenia wielkanocne wszystkim przybyłym jak i uczestnikom złożyła również Pani Marzena Dziewit w imieniu swoim jak i Wójta Stanisława Pacochy.

Więcej o: Wójt po rozmowach z Marszałkiem o drodze nr 728

Wójt po rozmowach z Marszałkiem o drodze nr 728

Informujemy, iż Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Andrzej Bętkowski przyjął zaproszenie od Pana Wójta Stanisława Pacochy i pojawił się w Urzędzie Gminy w Gowarczowie aby porozmawiać o dalszej przebudowie drogi wojewódzkiej nr 728 oraz budowie ścieżki rowerowej Gowarczów  – Końskie. Pan Marszałek obiecał, że droga ta zostanie przebudowana wraz ze  ścieżką rowerową na przestrzeni lat 2023/2024. Nadmienić należy, iż z petycją z ponad tysiącem podpisów którą to mieszkańcy gminy Gowarczów złożyli w 2022 r. Marszałek zapoznał się i uznał przebudowę drogi wraz ze ścieżką rowerową za priorytet.

Bezpłatna pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie na 2023 r

Logo ŚODR

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w  Modliszewicach zaprasza do skorzystania z bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie na 2023 r.

w dniach 18.04.2023 i 09.05.2023 w Urzędzie Gminy w Gowarczowie w godz . 8.00- 12.00

   w pozostałe dni w siedzibie PZD w Modliszewicach , ul. Piotrkowska 30  w godz. 8.00- 14.00

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30,
26-200 Końskie tel.: (41) 372 22 84 do 86, fax: (41) 372 34 86