Więcej o: Droga powiatowa Bernów – Giełzów zakończona!

Droga powiatowa Bernów – Giełzów zakończona!

W dniu dzisiejszym odbył się końcowy odbiór długo wyczekiwanej drogi powiatowej Nr 0433T, która to miała bardzo  ważne znaczenie dla mieszkańców dwóch sołectw Bernowa i Giełzowa. Stan drogi powiatowej był w bardzo złym stanie technicznym, była to droga piaszczysta, którą nie dało się przejechać. Została ona poszerzona i otrzymała nową, asfaltową nawierzchnię oraz obustronne pobocza. Nadmienić należy, że w dużej mierze to zasługa wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pani Jolanty Pacocha, która to dołożyła wszelkich starań aby ta droga po tylu latach powstała. W odbiorze końcowym uczestniczyła Pani wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Pan Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, Pani Sekretarz Marzena Dziewit, Wykonawca P.P.H.U. „KAMI” oraz przedstawicie Zarządu Dróg Powiatowych na czele z Panem Dyrektorem Stanisławem Mościńskim. Mamy nadzieję, iż będzie dużo więcej takich  inwestycji na terenie naszej gminy.

Więcej o: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Bębnowa na podium

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Bębnowa na podium

W  niedzielę w Rudzie Malenieckiej odbyły się powiatowe zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Gminę Gowarczów reprezentowała MDP z Bębnowa, która spisała się znakomicie, zajmując 3 miejsce na 10 drużyn startujących w zawodach.

Drużynę z Bębnowa reprezentowali:

1. Bartek Kowalski

2. Wiktor Juszyński

3. Amelka Kobalczyk

4. Dominik Pręcikowski

5. Adam Kobalczyk

6. Jan Majewski

7. Iga Grzelka

8. Bartek Polewany

9. Kamil Grzegorczyk

10. Mateusz Kołodziejczyk

      Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Bębnowa jest również zwycięzcą  gminnych zawodów pożarniczych, które odbyły się w ubiegłym roku w Korytkowie.  Na uwagę zasługuje  fakt, że to właśnie z tej drużyny wywodzą się zwycięzcy eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Iga Grzelka i Jan Majewski.  Gratulacje i podziękowania należą się zarówno uczestniczącym bezpośrednio w zawodach jak i przygotowującym drużynę do zawodów, Jakubowi i Rafałowi Raczyńskim.

      Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonej publiczności. Wśród dopingujących młodych  strażaków nie zabrakło Wójta Gminy Gowarczów Stanisława Pacochy, Sołtys Bębnowa i Radnej Katarzyny Sobczyńskiej i Radnego Mariusza Kulety.

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie informuje, że od dnia 23.05.2023r. kwalifikuje osoby i rodziny spełniające warunki do skorzystania z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 Plus.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ w Podprogramie 2021 Plus mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2268) u których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

  • 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 320,00 zł na każdą osobę w rodzinie.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy w ramach Podprogramu 2021 Plus są proszone o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka. Szczegółowych informacji na temat kwalifikacji do Programu udzielamy od poniedziałku do piątku osobiście w godzinach pracy Ośrodka 730 – 1530 lub pod numerem tel. 048/ 672-40-37.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kolejne drogi gminne w trakcie przebudowy

Informujemy, iż kolejne 4 odcinki niżej wymienionych dróg na terenie Gminy Gowarczów są w trakcie przebudowy:

Droga gminna nr 324004T Korytków – Kurzacze

Doga gminna nr 324003T Gowarczów – Komaszyce

Drogi gminna nr 324005T Korytków – Bernów

Drogi gminna wewnętrzna w miejscowości Borowiec.

Nadmienić należy, iż drogi te wymagały gruntownej przebudowy. Otrzymają oną nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami. Zakończenie wszystkich inwestycji przewidujemy na początek lipca.

Punkt informacyjny Funduszy Europejskich

Punkt informacyjny Funduszy Europejskich

Punkt informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego w Skarżysku-Kamiennej

zaprasza na konsultacje indywidualne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego

Wysoce zjadliwa grypy ptaków (HPAI)

Zdjęcie ptaka (mewy)

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stwierdzono obecność  ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), oraz możliwość przenoszenia przez dzikie ptaki wirusa H5N1. Na terenie województwa świętokrzyskiego pierwszy taki przypadek stwierdzono u łabędzi w marcu br. na terenie gminy Ruda Maleniecka. Aktualnie potwierdzono przypadek wirusa również u mew śmieszek w gminie Wiślica.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zwraca się z prośbą o niezwłoczne przekazywanie informacji o znalezionych padłych dzikich ptakach. Zgłoszenia należy kierować do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach lub do odpowiednich do miejsc znalezienia  Powiatowych Inspektorów Weterynarii.

Więcej o: XLVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów

XLVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów

W dniu 28 kwietnia 2023 roku odbyła się XLVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów. W sesji udział wzięło 15 radnych. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk.

Ważnym punktem obrad sesji było podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Gowarczów, gdzie zostały przeznaczone środki finansowe na kastracje zwierząt domowych i przebudowę dróg w miejscowości Bębnów. Na uwagę zasługują też uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Gowarczów w miejscowości Ruda Białaczowska i Gowarczów.

Więcej o: Dzień Flagi i Święto Konstytucji

Dzień Flagi i Święto Konstytucji

Drugi raz w Gminie Gowarczów zorganizowana została akcja promująca symbole narodowe. Z inicjatywy Pana Wójta Stanisława Pacochy w dniu 3 maja br. przed kościołem uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie wręczyli mieszkańcom blisko 500 sztuk chorągiewek.

Po mszy o godzinie 10:30 jak i o 11:30 zainteresowanie mieszkańców zwiększało się i z sympatią brali udział w wydarzeniu.

Główną Mszę Świętą za Ojczyznę odprawił ksiądz Proboszcz Dariusz Stańczyk w kościele Św. App. Piotra i Pawła w kazaniu nakreślił rys historyczny wydarzeń związanych z obchodzoną 232 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja, była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli, wciąż jeszcze podzielonych na stany.

Dzień Flagi i rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, jak również kościelne święto przeżywania uroczystości Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski patronki naszej ojczyzny to święta z których powinniśmy być dumni.