Więcej o: XLVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów

XLVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów

W dniu 28 kwietnia 2023 roku odbyła się XLVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów. W sesji udział wzięło 15 radnych. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk.

Ważnym punktem obrad sesji było podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Gowarczów, gdzie zostały przeznaczone środki finansowe na kastracje zwierząt domowych i przebudowę dróg w miejscowości Bębnów. Na uwagę zasługują też uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Gowarczów w miejscowości Ruda Białaczowska i Gowarczów.