Weryfikacja deklaracji śmieciowych

Burmistrz Miasta i Gminy Gowarczów informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach „śmieciowych”, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Gowarczów. Wstępna, wyrywkowa weryfikacja złożonych dotychczas deklaracji wykazała, iż w wielu przypadkach stwierdza się zaniżanie ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

Czytaj więcej „Weryfikacja deklaracji śmieciowych”