OGŁOSZENIE

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami  i podobnymi prognozami meteorologicznymi na najbliższy okres, Burmistrz Miasta i Gminy Gowarczów apeluje do mieszkańców    o bardzo racjonalne używanie wody z sieci wodociągowej tylko do niezbędnych celów (zakaz podlewania ogródków przydomowych   i terenów zielonych).

W przypadku nadmiernego poboru wody mogą nastąpić utrudnienia lub braki w dostawie wody.

Burmistrz Miasta i Gminy Gowarczów

Joanna Dołowska

OGŁOSZENIE

W dniu 12.07.2024 r. (piątek) w godzinach od  90 – 1400  nastąpią przerwy w dostawie wody w miejscowości Ruda Białaczowska, spowodowane koniecznością usunięcia awarii przyłącza wodociągowego.

Burmistrz Miasta i  Gminy Gowarczów

 Joanna Dołowska

Bon energetyczny w 2024 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2024 r. poz. 859) informujemy, że od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe. Świadczenie ma pozwolić częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej. Aby otrzymać wsparcie finansowe w formie bonu energetycznego, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w ustawie – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Więcej informacji dotyczących bonu energetycznego:

Bon_energetyczny -informacja

Wzór_wniosku_bon_energetyczny_2024r

Informacja

Klauzula-rodo-bon_energetyczny

AKCJA WAKACYJNA z GCKiB

Podobnie jak w poprzednich latach Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie w okresie wakacyjnym organizuje Mobilne Wakacyjne Centrum Plenerowe. Instruktorzy i animatorzy udają się do wybranych sołectw by na miejscu w lokalnych świetlicach przeprowadzić akcje warsztatowe i animacyjne.
Początek sezonu zaczął się już 26 czerwca w środę w siedzibie GCKiB czyli w Gowarczowie , 03 i 04 sierpnia w Kupimierzu i w kolejnych tygodniach w świetlicach w poszczególnych sołectw . Podczas zajęć poza animacjami i zabawami wspólnie będą tworzone artystyczne wystąpienie na scenie podczas pierwszego dnia Dni Miasta i Gminy Gowarczów 02 sierpnia.

Zapraszamy w godz. 10:-14:00 :
– 03 i 04 lipca Kupimierz – (dzieci i młodzież z Kupimierza i Korytkowa)
– 10-11 lipca Ruda Białaczowska – (dzieci i młodzież z Rudy Białaczowskiej)
– 16-17 lipca – w Bębnowie (dzieci i młodzież z Bębnowa) w godz. 11:00-15:00 ;

Nie zabraknie też dodatkowych wydarzeń:
-18 lipca – pieszy rajd z zagadkami z Gowarczowa do Komaszyc z działaniami animacyjnymi pod świetlicą w Komaszycach (dzieci i młodzież z Komaszyc i Morzywołu)
– 29 lipca – spotkanie integracyjno-artystyczne w Rogówku
– w sierpniu wyjazd edukacyjno-artystyczny
Ponadto przez całe wakacje zapraszamy na spotkania z planszówkami i książkami
– we wtorki (09 i 23 lipca) w godz. 10:00 – 12:00 – dzieci do lat 10
– w piątki (5 i 19 lipca) w godz. 15:00 – 18:00 – dzieci powyżej 10 r.z.

Przed budynkiem GCKiB znajduje się też kącik szachowym z wolnym dostępem – można z niego korzystać w dowolnym momencie dnia. Do dyspozycji przy stoliczkach są pionki szachowe.


Ponadto animatorki GCKiB będą malować buźki/ robić tatuaże i strefę baniek mydlanych podczas kolejnych sołeckich wydarzeń:
– 06 lipca w Giełzowie
– 13 lipca w Rudzie Białaczowskiej
– 29 lipca w Rogówku
– 17 sierpnia w Kamiennej Woli

Od poniedziałku do piątku czynna jest też Świetlica Środowiskowa z zajęciami warsztatowymi dla młodzieży z terenu gminy.

W GCKiB trwają też próby chóru dla dorosłych prowadzone przez Daniela Felińskiego.

Trwają też intensywne przygotowania do dwudniowych obchodów Dni Miasta w tym roku w nowym terminie 02 i 03 sierpnia!!!

Więcej o: Trzecia sesja Rady Miejskiej

Trzecia sesja Rady Miejskiej

W piątek 28 czerwca odbyła się III Sesja Rady Miejskiej w Gowarczowie.

Podczas sesji Radni udzielili Pani Burmistrz wotum zaufania oraz absolutorium. Przedstawiono sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gowarczów oraz jednostek podległych za 2023 rok oraz Raportu o stanie Gminy Gowarczów za 2023.

Gościem sesji był burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański, który zachęcał do powrotu naszej gminy do Staropolskiego Związku Gmin i Miast. Włączenie się w strukturę związku ma poszerzyć możliwości transportu publicznego na terenie naszej gminy jak również np. wzmocnić aktywizację osób poszukujących pracy czy działania związane z zieloną energią.

Radni podjęli m.in. uchwały dotyczące zmian w tegorocznym budżecie gminy, wyrażenia zgodny na finansowanie transportu dla uczniów z terenu gminy czy wyboru rady społecznej SPZOZ-u.