Więcej o: Trzecia sesja Rady Miejskiej

Trzecia sesja Rady Miejskiej

W piątek 28 czerwca odbyła się III Sesja Rady Miejskiej w Gowarczowie.

Podczas sesji Radni udzielili Pani Burmistrz wotum zaufania oraz absolutorium. Przedstawiono sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gowarczów oraz jednostek podległych za 2023 rok oraz Raportu o stanie Gminy Gowarczów za 2023.

Gościem sesji był burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański, który zachęcał do powrotu naszej gminy do Staropolskiego Związku Gmin i Miast. Włączenie się w strukturę związku ma poszerzyć możliwości transportu publicznego na terenie naszej gminy jak również np. wzmocnić aktywizację osób poszukujących pracy czy działania związane z zieloną energią.

Radni podjęli m.in. uchwały dotyczące zmian w tegorocznym budżecie gminy, wyrażenia zgodny na finansowanie transportu dla uczniów z terenu gminy czy wyboru rady społecznej SPZOZ-u.