Wyremontowano chodniki

Odbiór wyremontowanych chodników

W dniu dzisiejszym tj. 10 grudnia 2020 r. odbył się odbiór końcowy wyremontowanych chodników przy drogach powiatowych. W odbiorze uczestniczyli Pan Wójt Stanisław Pacocha, Sekretarz Gminy Marzena Dziewit, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Pacocha, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych oraz wykonawca robót DK-BRUK. Informujemy, że wykonano na ponad 200 m 2 remontu chodnika wraz z ustawieniem nowych krawężników   w ciągu drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy) gr. woj. świętokrzyskiego – Giełzów – Skrzyszów – Gowarczów w m. Gowarczów. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 102.829,72 zł. – wkład własny gminy wyniósł 50%