Projekty antycovidowe

Firmy: MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k., CTS Sp. z o. o., KDKINFO Sp. z o. o., realizują projekty tzw. antycovidowe w ramach środków pozyskanych z PARP.
Celem projektu jest podniesienie do końca marca 2021 r. zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowych Rad, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii
W ramach Działania 2.21 POWER wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 poprzez realizację usług rozwojowych wspierających zdobycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji, kwalifikacji lub części kwalifikacji
Więcej informacji na stronie organizatora