ZaPLANujMY

Gorąco zachęcamy Wszystkich mieszkańców gminy Gowarczów do podzielenia się swoimi opiniami na temat działań kulturalnych w naszej gminie wypełniając ankietę:
https://forms.gle/6L9jybLFzEzgTAeZA

➡Wyniki badań będą istotne w określeniu, jakie inicjatywy będą finansowane w konkursie CKiAL „ZaPLANujMY” oraz w dalszej działalności Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie

➡Zadanie „ZaPLANujMY” polega na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i pomysły na samodzielne inicjatywy mieszkańców z terenu gminy Gowarczów ze szczególnym uwzględnieniem grupy młodzieży i dorosłych oraz zachęcenia do składania wniosków na kulturalne przedsięwzięcia, które będą realizowane latem tego roku.

Ważnym elementem jest udział badaniach kulturalnych potrzeb. Udostępniona a pomoże określić jakiego typu działań brakuje na terenie gminy. W maju CKiAL zorganizuje spotkanie „ZaPLANujMY”, podczas którego przedstawi w jaki sposób można ubiegać się o środki na zrealizowanie pomysłu (w konkursie zostanie wyłonionych od 3 do 7 inicjatyw, które będą miały do dyspozycji od 3 do 7 tysięcy złotych na ich realizację – na cały etapie realizacji CKiAL oferuje wsparcie konsultacyjne, osobowe i rzeczowe.) Wyłonione w konkursie działania będą realizowane w okresie od siepania do października na terenie gminy.
Poza dostępnymi ankietami w najbliższych tygodniach CKiAL będzie prowadziło dodatkowe działania badawcze – poprzez media społecznościowe, rozmowy telefoniczne oraz po złagodzeniu obostrzeń epidemicznych w formie happeningów w gminnej przestrzeni publicznej i dodatkowych spotkań.
Gorąco zachęcamy do czynnego brania udziału w tych działaniach – wyniki badań przełożą się na wybór dotowanych inicjatywnych a ponadto będą miały wpływ na przygotowanie oferty CKiAL spójnej z oczekiwaniami społeczności.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021

Plakat ZAPLANUJMY