16 laptopów dla szkoły z projektu „Zdalna Szkoła +”

Wójt Gminy Gowarczów informuje, iż w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Gmina Gowarczów pozyskała grant na zakup 16 laptopów dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie. Sprzęt wyposażony został w najnowszy system operacyjny Windows 10 Home Pl. oraz pakiet biurowy Office 2019 Standard Pl. Zakup pomoże uczniom i nauczycielom w realizacji procesu nauczania szczególnie w warunkach zdalnej pracy. Wartość zakupionego sprzętu i oprogramowania to 49 849,44 zł.

Zakup został sfinansowany w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła + w ramach  Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Dotyczy realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.