Konkurs na inicjatywy lokalne Dom Kultury + „ZaPLANujMY”

W niedzielę 06 czerwca odbyło się spotkanie wprowadzające do konkursu na inicjatywy lokalne Dom Kultury + „ZaPLANujMY”. Podczas wydarzenia przedstawiono uczestnikom w jaki sposób można ubiegać się o środki na zrealizowanie pomysłu. W konkursie zostanie wyłonionych od 3 do 7 inicjatyw (zgłoszonych przez grupy nieformalne, stowarzyszenia, młodzież, dorosłych), które będą miały do dyspozycji od 3 do 7 tysięcy złotych na ich realizację – na cały etapie realizacji CKiAL oferuje wsparcie konsultacyjne, osobowe i rzeczowe. Wyłonione w konkursie działania będą realizowane w okresie od siepania do października b.r. na terenie gminy.
Spotkanie otworzyła dyrektorka Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej  w Gowarczowie Elwira Sibiga-Gärtner, kótra przedstawiła wyniki przeprowadzanej przez ostatnie tygodnie diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Gowarczów. Zasady programu Narodowego Centrum Kultury i samego konkursu omówił animator Adam Radosz. Bardzo ciekawą częścią spotkania był warsztat inspiracyjno-motywacyjny gościa specjalnego Klaudiusza Zawady (sołtys Zamarsk, Sołtys Roku 2017, społecznik, inicjator wielu wspaniałych inicjatyw na terenie swojej miejscowości). Uczestnicy spotkania mieli możliwość dopytać o szczegółu konkursu ale również wypróbować sił we współdziałaniu podczas małych zadań warsztatowych w trakcie spaceru trasą nordic walking (Gowarczów/Komaszyce). Na placu sołeckim czekała integracyjna cześć wydarzenia oraz niespodziana w postaci personalizowania podkładek pod kubek.

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Gowarczów grupy formalne i nieformalne, organizacje pozarządowe, liderzy, osoby prywatne, bez względu na wiek; zwani dalej „Autorem” (reprezentowane przez minimum 2 osoby w tym przynajmniej jedna pełnoletnia)

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie pomaga w wypełnieniu aplikacji konkursowej oraz udziela wszelkich informacji poprzez konsultacje mailowe, telefoniczne lub osobiste w dniach od 07 czerwca do 17 czerwca w godz. 10:00-17:00 (nr telefonu 48 6724395) 

Termin realizacji pomysłu kulturalnego – 30 lipca do 13 listopada 2021r.

Koszty realizacji jednego pomysłu kulturalnego, nie wyższe niż 7000 zł brutto

Zgłoszenie do konkursu (Formularz zgłoszeniowy), podpisany imieniem, nazwiskiem i adresem Autora, należy przesłać/dostarczyć w terminie do dnia 18 czerwca 2021:

-drogą mailową na adres: ckial@onet.pl lub

-osobiście: w biurze Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie do godz. 18.00 dnia 18 czerwca 2021 z dopiskiem: nazwa projektu DK+ Inicjatywy lokalne

Szczegóły oraz aplikacja (formularz) dostępne są w załącznikach na stronie http://www.ckialgowarczow.naszdomkultury.pl/n,konkurs-zaplanujmy oraz w siedzibie CKiAL. Przypominany „ZaPLANujMY” to projekt Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie na inicjatywę kulturalną mieszkańców gminy Gowarczów dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021