BIULETYN NR 12 / 2021

Przed Państwem dwunaste już wydanie biuletynu: „Wiadomości Lokalnych Gminy Gowarczów”, w których znajduje się podsumowanie wydarzeń, inwestycji i inicjatyw podejmowanych na terenie naszej gminy w ostatnim półroczu.

BIULETYN NR 12/2021