Gmina Gowarczów i Nadleśnictwo Przysucha

W dniu dzisiejszym Pan Wójt Stanisław Pacocha wraz z Panią Sekretarz Marzeną Dziewit spotkali się w Nadleśnictwie Przysucha z Panem Czesławem Koryckim – Nadleśniczym Nadleśnictwa Przysucha, Panem Markiem Nowickim – Zastępcą Nadleśniczego Nadleśnictwa Przysucha oraz z Panem Sebastianem Mosiołkiem – Leśniczym Leśnictwa Kurzacze. Przedmiotem rozmowy była przebudowa drogi powiatowej  nr 0433T relacji Giełzów – Bernów – Kurzacze od drogi wojewódzkiej nr 728 przez wieś Kurzacze. Pan Wójt wraz z Panią Sekretarz w imieniu mieszkańców poinformował przedstawicieli Nadleśnictwa, iż droga jest w opłakanym stanie i konieczna jest jej przebudowa ze względu na wzmożony ruch aut wywożących drewno w lasów. Rozmowy zakończyły się „małym” sukcesem, gdyż złożona została deklaracja ze strony Nadleśnictwa, że odcinek drogi najprawdopodobniej zostanie przebudowany w przyszłym roku.