11 Listopada – Święto Niepodległości

W Gowarczowie uroczystości w 103 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się o godzinie 11:30 na Cmentarzu Parafialnym przy Grobie Nieznanego Żołnierza wspólną modlitwą.

W uroczystości wziął udział pan Wójt Stanisław Pacocha, Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk, Proboszcz Piotr Mucha, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Pacocha, Radni Rady Gminy Tomasz Młynarczyk, Marian Żurawski, Mariusz Kuleta, Paweł Stańczyk, Emil Juszyński a także uczniowie na czele z Dyrektorem Pawłem Skowronem, Wicedyrektor Iwoną Kłosek godnie reprezentowali społeczność szkolną.

Delegacje pocztów sztandarowych ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie, z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gowarczów

Po modlitwie przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy oraz wicedyrektor szkoły złożyli wieniec na tymże grobie oraz zapalone zostały znicze przez wiceprzewodniczącą Rady Powiatu i Radnego Mariana Żurawskiego.

Wójt Gminy w krótkich słowach wyraził wdzięczność tym którzy poświęcili dla nas życie.

Po uroczystościach na cmentarzu uczestnicy udali się do kościoła pod wezwaniem św. Piotra i Pawła gdzie kontynuowane były uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości.

Msza święta rozpoczęła się o 12.00 Mazurkiem Dąbrowskiego.

Uroczystości zakończyły się przemówieniem Pana Wójta Stanisława Pacochy pod tablicą upamiętniającą Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kamiennej Woli.

Podczas przemowy Wójt Gminy po raz drugi wyraził wdzięczność tym co zmarli za Ojczyznę oddając to co mieli najcenniejsze – życie, podziękował również przybyłym gościom i mieszkańcom. Przemówienie poprzedziło złożenie wieńca i zapalenie zniczy pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego przez Wójta Stanisława Pacochę, sołtysa Kamiennej Woli Krzysztofa Szlęzaka i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tomasza Młynarczyka w obecności wcześniej wspomnianych uczestników i mieszkańców którzy również w milczeniu oddali hołd poległym.