Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji dla gminy Gowarczów

Na realizację inwestycji w zakresie kanalizacji gminie przypadło w udziale 1 444 642,00 zł. Środki mają trafić do gminy jeszcze w tym roku. Znacząco poprawią one komfort życia mieszkańców gminy i stan środowiska naturalnego.

Wysokość przyznanych środków wynika z podziału, który nastąpił automatycznie na postawie algorytmów (opartych na obiektywnych danych wskazanych w ustawie, w tym dotyczących zamożności) oraz danych GUS na 31 października 2021 r.

Algorytm podziału uwzględniał m.in.:

  • udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 60%,
  • poziom zamożności danej gminy.

Środki gminy mogą przeznaczyć zgodnie ze swoimi potrzebami i wydać je w latach 2021-2024.