Kolejne drogi gminne w Gowarczowie zakończone

W dniu dzisiejszym komisja w składzie Wójt Gminy Stanisław Pacocha, Pani Sekretarz Marzena Dziewit, wykonawca z Firmy ALBUD Sp. z o.o., kierownik budowy i inspektor nadzoru dokonali odbioru  dwóch odcinków dróg gminnych ul. Kopernika oraz ul. Zamkowej. Przypomnijmy, że ul. Zamkowa otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych a łączny koszt tych obydwu inwestycji to prawie 330.000,00 zł. W przyszłym roku budżetowym zaplanowano również kilka odcinków dróg gminnych do przebudowy.