Czyszczenie rowów wraz z wymianą przepustów

Dzięki staraniom Radnej Powiatowej Jolancie Pacocha przydrożne rowy w Bernowie zostaną oczyszczone na długości 1200 m po obydwu stronach drogi wraz ze ścinką poboczy. Wymienionych zostanie również 46 szt. przepustów. Nadmienić należy, że istniejące rowy były w bardzo złym stanie przez co zostały podjęte decyzje odnośnie ich czyszczenia. O dalszych postępach prac będziemy informować Państwa na bieżąco.