ASF

Szanowni Państwo,

 W dniu 17 grudnia 2021 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/2249 z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. W załączniku nr I do ww. rozporządzenia cały obszar gminy  Słupia Konecka  zakwalifikowany został do obszaru objętego ograniczeniami III (strefa czerwona). Wcześniej gmina Słupia znajdowała się w obszarze wolnym. Wobec pozostałych gmin rozporządzenie nie wnosi zmian i obecny stan rzeczy przedstawia się następująco.

Tabela ASF

Pełna treść informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich