Kolejna pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Gowarczów

Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniach 26-27 kwiecień 2022roku w godzinach od 8.00 do 15.00 w budynku starej Plebanii będzie wydawana żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 dla osób spełniających kryteria kwalifikujące do otrzymania tej formy pomocy.

Prosimy o odbiór żywności w wyznaczonym terminie.