Święto Flagi w Gminie Gowarczów

W ważnych dla narodu chwilach symbole narodowe nabierają głębszego znaczenia. Dzień Flagi i rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, jak również kościelne święto przeżywania uroczystości Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski patronki naszej ojczyzny to święta z których powinniśmy być dumni.

Z inicjatywy Pana Wójta Stanisława Pacochy w dniu 3 maja br. przed kościołem uczniowie Szkoły Podstawowej w Gowarczowie wręczyli mieszkańcom blisko 500 sztuk chorągiewek w barwach narodowych w celu uczczenia wyjątkowych świąt państwowych, ten symboliczny gest niech jednoczy nas Polaków w budowaniu lepszej przyszłości naszych pokoleń.