Obowiązkowe szczepienia kotów

Szczepienie kotów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego pod poz. 1685 zostało opublikowane Rozporządzenie nr 3/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie na terenie powiatu koneckiego.

W rozporządzeniu nr 3/2022 wprowadzono nakaz szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Nakaz ten dotyczy wszystkich posiadaczy kotów na terenie powiatu koneckiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich
Agata Hucał

Rozporządzenie Nr 3/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii W Końskich z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepienia kotów

Ulotka informacyjna dotycząca szczepienia kotów i psów