Uroczystość w Bębnowie na Św. Floriana

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/ 679 – z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyl

4 maja w dniu patrona strażaków Św. Floriana w Bębnowie miało miejsce ważne wydarzenie dla miejscowej społeczności związane z poświęceniem i przekazaniem nowo zakupionego wozu strażackiego dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Nowy nabytek to STAR 266, trzyosiowy z napędem na wszystkie koła w bardzo dobrym stanie technicznym. Zakup takiego samochodu, z uwagi na warunki terenowe i specyfikę bardzo często prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, przyczyni się w znaczący sposób do poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Gowarczów.

Dzięki bardzo dobrej współpracy strażaków ochotników z mieszkańcami Bębnowa, z sołtysem i Radą Sołecką oraz przychylności Wójta Stanisława Pacochy i radnych,  zakup samochodu został sfinansowany z budżetu Gminy Gowarczów  przy wsparciu środków z funduszu sołeckiego sołectwa Bębnów. W ostatnich latach Ochotnicza Straż Pożarna w Bębnowie została doposażona w niezbędny sprzęt ratowniczo gaśniczy, zmodernizowana została strażnica, a co najważniejsze jednostka staje się coraz bardziej mobilna i skuteczna w działaniu.  W jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która stanowi istotny element szkolenia i przygotowania do służby, a także zachowania ciągłości działalności OSP.

 W uroczystości poświęcenia i przekazania samochodu brały udział poczty sztandarowe i druhowie OSP z terenu gminy Gowarczów, mieszkańcy i sołtys sołectwa Bębnów Katarzyna Sobczyńska, radni oraz gospodarz Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha.