Ćwiczenia wojskowe

I N F O R M A C J A    D L A    M I E S Z K A Ń C Ó W

    W dniach 23 – 25 maja 2022 r. w okolicach miejscowości Kurzacze odbędą się ćwiczenia taktyczne Jednostki Wojskowej nr 4713.

Wójt Gminy Gowarczów
/-/ Stanisław Pacocha